+48 22 59 00 730

prof. dr hab. Marek Garbicz

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej w 1975 roku. Przygotował na potrzeby nauczania w SGH i Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i prowadzi wykłady z mikroekonomii i makroekonomii oraz ekonomii rozwoju na różnych poziomach zaawansowania i dla różnych słuchaczy.
Wypromował od 2000 roku 7 doktorów nauk ekonomicznych, recenzował kilka prac doktorskich.
Zainteresowania naukowe koncentrują się na teoretycznych problemach mikroekonomii i makroekonomii, ekonomii rozwoju oraz problemach rynków energetycznych.

Opublikowany dorobek obejmuje kilkadziesiąt publikacji z ekonomii. Jest współautorem dwóch ważnych podręczników, w tym jednego wydanego w WSM:

1. M. Garbicz, E. Golachowski: Elementarne modele makroekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH (6 wydań)
2. Marek Garbicz, Zbigniew Staniek: Mikroekonomia. Problemy zawodności rynku,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2009

Dyżury

Kontakt