+48 22 59 00 730

MS Teams

Drodzy studenci, Pamiętajcie, że w związku obecną pandemią COVID-19, możliwe jest korzystanie z zajęć w formie online. Skorzystajcie z platformy Moodle, znajdziecie tam materiały wykładowe oraz rozwiążecie udostępnione testy i kolokwia z danych przedmiotów. Będziemy ją stale rozbudowywać i uzupełniać. Sprawdźcie swoje kierunkowe grupy na Facebooku lub skontaktujcie się w tej sprawie ze Starostą, w jaki sposób dany Wykładowca przekaże Wam materiały zastępujące fizyczne wykłady. Niektórzy wykładowcy […]

Kontakt

Dział ds. Obsługi Dydaktycznej Planowania i Kontroli Zajęć Dydaktycznych Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawieul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa DZIAŁU DS. OBSŁUGI DYDAKTYCZNEJ, PLANOWANIA I KONTROLI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH pokoju F-002: Dział ds. obsługi dydaktycznej, planowania i kontroli zajęć – Obsługa Wykładowców pokój F-002b tel. 22 59 00 781Dział ds. obsługi dydaktycznej, planowania i kontroli zajęć – Obsługa Studentów pokój F-002 […]

Dział ds. Obsługi Dydaktycznej Planowania i Kontroli Zajęć Dydaktycznych

Aktualizacja z dnia: 22.04.2024 r. Do czasu rozpoczęcia zajęć wszyscy Studenci proszeni są o zarejestrowanie i zainstalowanie Microsoft Teams, Moodle oraz zalogowanie się do Wirtualnej Uczelni. Dział ds. Obsługi Dydaktycznej Planowania i Kontroli Zajęć Dydaktycznych pokoju F-002b: Dział ds. Obsługi Dydaktycznej Planowania i Kontroli Zajęć Dydaktycznych pokój F-002b tel. 22 59 00 781  mgr Katarzyna Szymańska: katarzyna.szymanska@mans.org.pl Anna Barańska: anna.baranska@mans.org.pl Kontakt: Ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) w Warszawie (03-775), ul. Kawęczyńska 36. Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail będą wykorzystywane na potrzeby realizacji quizu pn. „Dopasuj studia do siebie” oraz celów reklamowych i marketingowych, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
 
Dane mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom odpowiednich jednostek organizacyjnych MANS.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, możliwość uzyskania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, składając pisemne oświadczenie do Administratora.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane​.