+48 22 59 00 730

mgr Izabela Pakuła

Magister psychologii o specjalności psychologia pracy i organizacji oraz filologii polskiej o specjalności komunikacja społeczna. Oba kierunki ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Absolwentka czteroletnich Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła także certyfikowaną Szkołę Trenerów Umiejętności Miękkich Metrum, oraz jest absolwentką akredytowanego kursu Coachingu ICF ACSTH w szkole coachingu Coaching Ways. Odbyła liczne staże naukowe m.in. na Uniwersytecie w Padwie, Uniwersytecie w Genui, Uniwersytecie w Sassari oraz na Uniwersytecie w Toronto. Brała udział w interdyscyplinarnych konferencjach naukowych oraz w szkoleniach psychoterapeutycznych w Polskim Instytucie […]

mgr Ewa Hamerla

Prezes Fundacji Stop Zło, Psycholog, Seksuolog, Terapeuta Par, Trener Zastępowania Agresji, Trener Umiejętności Społecznych, Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Wykształcenie Absolwentka Psychologii na dwóch specjalnościach: Klinicznej oraz Psychoterapii Dzieci i Młodzieży na Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie. A także studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP.  Oraz Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła szkolenie: Trener Zastępowania Agresji […]

mgr Tomasz Pietryga

Dziennikarz, komentator, publicysta, wykładowca akademicki.  Zastępca Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej i szef działu prawa i podatków. Absolwent WPiA UJ oraz podyplomowego Studium Bezpieczeństwa Narodowego UW. Laureat Złotej  Wagi Adwokatury, oraz wielu wyróżnień za wspieranie przedsiębiorczości, nominowany do nagrody Grand Press, obserwator OBWE na Bałkanach.

mgr Przemysław Szymański

Przemysław Szymański – radca prawny, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, opiekun działającej na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Kliniki Prawa. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje prawo administracyjne materialne i procesowe, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami, procesu budowlanego oraz zamówień publicznych, co odzwierciedla również obszar jego zainteresowań zawodowych.

mgr Dorota Charkiewicz

Sędzia gospodarczy, wykładowca akademicki, redaktor naukowy, autor publikacji prawniczych, doktorant Sędzia Gospodarczy – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (orzekająca w zakresie szeroko rozumianych postępowań gospodarczych) i wykładowca akademicki na Wydziale Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa, Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Zdobyła doświadczenie zawodowe jako sędzia w wydziałach cywilnych oraz wydziałach karnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła aplikację sądową […]