Kadry i Płace

Legitymacje służbowe nauczycieli akademickich Legitymacja służbowa wystawiana jest wyłącznie nauczycielom akademickim zatrudnionym w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie na podstawie umowy o pracę. W celu uzyskania legitymacji służbowej nauczyciel akademicki składa na adres kadry@mans.org.pl:• wniosek o wystawienie legitymacji służbowej (pdf)• kolorową fotografię posiadacza legitymacji o wymiarach 20 mm x 25 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, przedstawiającą wizerunek twarzy osoby w sposób określony w ustawie z dnia […]

Pokój dla matki z dzieckiem

Pokój dla matki z dzieckiem, to miejsce w którym można w sposób spokojny przewinąć, nakarmić lub uspokoić maluszka. Pokój znajduje się na parterze w budynku A pokój 007. Klucze do pobrania w szatni Uczelni.

Praktyki studenckie Erasmus+

Erasmus

Najważniejsze informacje: Z programu Erasmus+ wspierane są staże za granicą odbywane przez studentów MANS w Warszawie (na poziomie licencjatu lub magisterium). Staż taki mogą również odbyć absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia. Podczas stażu za granicą w ramach Erasmusa+ możesz nie tylko poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe, ale także zdobyć tzw. soft skills, które są bardzo cenione przez pracodawców, oraz wykształcić w sobie zmysł przedsiębiorczości. Dodatkowo […]

Biuro Praktyk

W okresie od dnia 22.12.2022r. do 08.01.2023r. Biuro Praktyk będzie nieczynne. Studenci starający się o zaliczenie praktyk zawodowych mogą złożyć dokumenty w biurze praktyk poprzez: 1. wysłanie kurierem kompletu dokumentów na adres uczelni z dopiskiem Biuro Praktyk,2. wysłanie listem poleconym kompletu dokumentów na adres uczelni z dopiskiem Biuro Praktyk,3. zostawienie w kopercie zaadresowanej na Biuro Praktyk, przy wejściu głównym do uczelni( ul. Kawęczyńska róg ul.Otwockiej) u portiera. UWAGA: […]

Wsparcie Psychologiczne

Pani Psycholog Anna Jurkowska ma dyżur w miesiącach od grudnia do marca w każdy: tel. 691-074-523 Nie dotyczy dni wolnych i świąt o ile wypadają w dany dzień. Wsparcie psychologiczne w ramach projektu „Uczelnia bez barier, dostępna dla wszystkich” nr projektu: POWR.03.05.00-00-A055/21

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Pedagogiki i Psychologii współpracuje z przedstawicielami świata nauki oraz wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, posiadającymi doświadczenie praktyczne z zakresu pedagogiki i psychologii. W ramach Wydziału realizowane jest kształcenie na kierunkach: Obszarem zainteresowań badawczych charakteryzujących Wydział są: pedeutologia, rozwój zawodowy, zarządzanie oświatą, uczenie się przez całe życie (lifelong learning) oraz jakość w edukacji. Ponadto, realizowane na Wydziale inicjatywy badawcze dotyczą: ewaluacji w oświacie, innowacji w edukacji, metod badań statystycznych w pedagogice, […]

Zespół Laboratoriów Miernictwa i Elektroniki

W styczniu 2013 r. Firma NDN – Zbigniew Daniluk wyposażyła Zespół Laboratoriów Miernictwa i Elektroniki zlokalizowany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na Wydziale Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa w bardzo nowoczesne stanowiska dydaktyczne i badawcze z zakresu elektroniki analogowej oraz układów cyfrowych, a także w sprzęt kontrolno–pomiarowy. Po zmianach organizacyjnych na Uczelni zespół laboratoriów przeniesiono na Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych. Dostarczone zestawy dydaktyczne wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową (oscyloskopy, multimetry, generatory, mierniki mocy, zasilacze […]

Zespół Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa

Zespół Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa Laboratoria Systemów Bezpieczeństwa w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie zostały zaprojektowane i zbudowane w wyniku utworzenia specjalności bezpieczeństwo obiektów i informacji, która powstała w 2006 roku. Laboratoria umożliwiają praktyczne poznanie różnych systemów bezpieczeństwa. Ze względu na bardzo wysokie koszty, budowę rozpoczęto w 2008 roku dzięki sponsorom. Wstępnie planowano tylko cztery stanowiska, jednak do chwili obecnej powstało ich już 34. W skład […]