+48 22 59 00 730

IV edycja „Narodowej Reprezentacji Akademickiej” na rok 2023/2024

Uwaga Rozpoczął się nabór zgłoszeń do IV edycji „Narodowej Reprezentacji Akademickiej”. Inicjatywa umożliwia równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej. Dzięki programowi studiujący sportowcy mogą otrzymać dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych. Na realizację IV edycji projektu Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 12 mln zł. Informacje o programie Program zajęć dydaktycznych będzie realizowany w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu roku akademickiego, zgodnie […]

Навчання українською мовою

Навчайся українською мовою в Академії Менеджменту і Прикладних Наук у Варшаві. АМПН у Варшаві розпочинає навчальну програму українською мовою. Учасники матимуть змогу навчатися протягом усього часу навчання українською мовою. Пропозиція включає 4 напрямки: Управління, Інформатика, Управління виробництвом та інженерія, Психологія.  Набір розпочинається вже 15 червня! Навчання І рівня (бакалавр) Навчання ІІ рівня (магістр) Об’єднане п’ятирічне […]

Kadry i Płace

Legitymacje służbowe nauczycieli akademickich Legitymacja służbowa wystawiana jest wyłącznie nauczycielom akademickim zatrudnionym w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie na podstawie umowy o pracę. W celu uzyskania legitymacji służbowej nauczyciel akademicki składa na adres kadry@mans.org.pl:• wniosek o wystawienie legitymacji służbowej (pdf)• kolorową fotografię posiadacza legitymacji o wymiarach 20 mm x 25 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, przedstawiającą wizerunek twarzy osoby w sposób określony w ustawie z dnia […]

Pokój dla matki z dzieckiem

Pokój dla matki z dzieckiem, to miejsce w którym można w sposób spokojny przewinąć, nakarmić lub uspokoić maluszka. Pokój znajduje się na parterze w budynku A pokój 007. Klucze do pobrania w szatni Uczelni.

Praktyki studenckie Erasmus+

Erasmus

Najważniejsze informacje: Z programu Erasmus+ wspierane są staże za granicą odbywane przez studentów MANS w Warszawie (na poziomie licencjatu lub magisterium). Staż taki mogą również odbyć absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia. Podczas stażu za granicą w ramach Erasmusa+ możesz nie tylko poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe, ale także zdobyć tzw. soft skills, które są bardzo cenione przez pracodawców, oraz wykształcić w sobie zmysł przedsiębiorczości. Dodatkowo […]

Biuro Praktyk

W okresie od dnia 22.12.2022r. do 08.01.2023r. Biuro Praktyk będzie nieczynne. Studenci starający się o zaliczenie praktyk zawodowych mogą złożyć dokumenty w biurze praktyk poprzez: 1. wysłanie kurierem kompletu dokumentów na adres uczelni z dopiskiem Biuro Praktyk,2. wysłanie listem poleconym kompletu dokumentów na adres uczelni z dopiskiem Biuro Praktyk,3. zostawienie w kopercie zaadresowanej na Biuro Praktyk, przy wejściu głównym do uczelni( ul. Kawęczyńska róg ul.Otwockiej) u portiera. UWAGA: […]

Wsparcie Psychologiczne

Pani Psycholog Anna Jurkowska ma dyżur do 31 października 2023 r. w każdy: tel. 691-074-523 Nie dotyczy dni wolnych i świąt o ile wypadają w dany dzień. Wsparcie psychologiczne w ramach projektu „Uczelnia bez barier, dostępna dla wszystkich” nr projektu: POWR.03.05.00-00-A055/21