+48 22 59 00 730

Prorektor ds. Międzynarodowych

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi zajęcia z zarządzania strategicznego, zarządzania procesami oraz innowacyjnych metod rozwoju organizacji. Ponadto jest certyfikowanym coachem ICC. Założył studia podyplomowe z coachingu przygotowujące do uzyskania międzynarodowej akredytacji ICF www.coaching.wsm.warszawa.pl oraz studia podyplomowe dla trenerów biznesu www.trener.wsm.warszawa.pl. Doświadczenie biznesowe zdobywał między innymi jako konsultant w międzynarodowej firmie doradczej Impac Systems oraz w firmie z branży IT – Intercon Sp z o.o. Jego zainteresowania […]

Prorektor ds. Dydaktycznych

Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność naukowa zarządzanie oświatą, obszar zainteresowań: uczenie się przez całe życie (lifelong learning) oraz jakość w procesie kształcenia. Doświadczenie zawodowe w administracji rządowej: w Ministerstwie Edukacji Narodowej i w Ministerstwie Kultury. W latach 2005 – 2008 Członek Grupy do Spraw Młodzieży w Brukseli. Autorka kilkunastu artykułów z zakresu wdrażania reformy systemu edukacji, w tym m. in. publikacje na temat wyników ogólnopolskich badań […]