+48 22 59 00 730

Oświadczenie Wydawcy

Oświadczenie Wydawcy – Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie o konieczności przestrzegania zasad etyki wydawniczej, tzw. Publishing Ethics and Malpractice Statement   Oświadczenie Wydawcy – Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie o konieczności przestrzegania zasad etyki wydawniczej, tzw. Publishing Ethics and Malpractice Statement Oświadczam, że czasopismo naukowe pt. „ Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego” wydawane przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie działa zgodnie z Kodeksem […]

Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie wydaje ogólnopolskie czasopismo naukowe – recenzowane „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego / Technological Progress in Food Processing”, któremu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 20 pkt liczących się do dorobku naukowego (Komunikat MEiN z 01.12.2021 r. ). Jest to czasopismo naukowe, o zasięgu międzynarodowym promujące postęp w technice branż przetwórstwa spożywczego, zamieszczające prace naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i przeglądowe […]