Zapora “ghostwriting”

Dbając o wysoki poziom merytoryczny, a także w odpowiedzi na zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja zwraca także uwagę na etykę w nauce i czyni starania wdrażające procedury zabezpieczające przed zjawiskami “ghostwriting” i “guest authorship”. “Ghostwriting” jest zjawiskiem polegającym na nieujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była rzeczywistym autorem lub współautorem pracy. Zjawisko to dotyczy również nie wskazania roli osoby wnoszącej wkład w powstanie […]

Zasady publikacji – instrukcje dla autorów

Wszystkich autorów, którzy pragną zgłosić swoje teksty do publikacji zachęcamy do zapoznania się z wymogami redakcyjnymi. Artykuły (wyłącznie w formatach doc lub rtf) wraz z krótkim biogramem prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji: wydanictwo@mans.org.pl Prosimy Autorów o uwzględnienie w tekście wskazówek technicznych. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów oraz skrócenia artykułów, niespełniających wymogów. Artykuły nadesłane recenzowane są anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów według zasady double-blind review proces. Przysłanie […]

Zasady recenzowania artykułów

Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów oraz skrócenia tekstów, które nie będą spełniały wymogów redakcyjnych. Formularz recenzji jest do pobrania na dole pod niniejszym tekstem. 1. Redakcja do oceny każdego artykułu powołuje dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, […]

Lista recenzentów

prof. dr hab. Waldemar Bańkadoc. PhDr. Michal Bochin, PhD. (Słowacja)prof. h.c. doc. JUDr. Maria Bujňakova, CSc. (Słowacja)doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. (Słowacja)doc. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. (Słowacja)prof. dr hab. Kazimierz Doktórdoc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. (Słowacja)prof. dr hab. Wasil Gluchman (Słowacja)prof. dr hab. Wasilij Griszczenko (Rosja)prof. dr hab. Janusz Gudowskiprof. dr hab. Michail Kozyr (Ukraina)doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD. (Słowacja)doc. […]

Kolegium Redakcyjne

Redaktor Naczelnydr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. WSM Z-ca Redaktora Naczelnegoprof. dr hab. Jarosław Kostrubiec Redaktorzy tematyczni dyscyplindr Agnieszka Król – nauki o zarządzaniu i jakościdr Marcin Konarski – nauki prawnemgr Dorota Charkiewicz – nauki prawnedr Julia Nowicka – nauki o bezpieczeństwiedr Izabela Kust – pedagogikadr Ewa Wójtowicz – psychologia Redaktor Statystycznydr Angelika Kleszczewska-Albińska Sekretarz redakcji:dr Aleksandra Chyc Redaktorzy Językowidr […]

Rada Naukowa

Rada Naukowa działu: Pedagogika, Psychologia, Nauki socjologiczne Editorial Board of section: Pedagogics, Psychology , SocjologyPrzewodniczący / Chairman: prof. dr hab. Henryk Stańczyk /WSM/ (Polska / Poland)Członkowie / Members:prof. PhDr. Viera Bacova, PhD., DrSc. (Słowacja / Slovakia),prof. dr hab. inż. Ján Bajtoš /WSM/ (Słowacja / Slovakia),prof. dr hab. Valery Bebyk /University of Ukraine/ (Ukraine / Ukraina),prof. dr hab. Ewgenii Bobosow (Białoruś […]

Studia Społeczne

Interdyscyplinarne pismo z zakresu dziedziny nauk społecznych, zawierające artykuły odzwierciedlające procesy społeczne, gospodarcze i polityczne zachodzące w Polsce, w Europie i na świecie. Publikowane teksty reprezentują szerokie spektrum tematyczne, obejmujące zarówno prace teoretyczne, jak i empiryczne. Zamiarem redakcji jest uczynienie z pisma “Studia Społeczne” ośrodka prezentacji zarówno już ugruntowanych poglądów, a także nowych tendencji. Celem periodyku jest współpraca i integracja środowiska naukowego skupionego wokół […]