+48 22 59 00 730

Procedura recenzji

W dążeniu do wysokiego poziomu naukowego oraz edytorskiego publikacji Wydawnictwo kieruje wszystkie utwory Autorów do minimum jednej recenzji wydawniczej, mającej charakter tzw. „ślepej” recenzji naukowej. Warunkiem zainicjowania procesu wydawniczego jest uzyskanie przez monografię, podręcznik, czasopismo, pozytywnej zewnętrznej recenzji wydawniczej. Procedura recenzowania utworu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa MANS. Prace z gotowymi recenzjami nie są przyjmowane. Recenzenta/recenzentów monografii lub podręcznika wybiera Pełnomocnik Rektora […]

Informacje dla autorów i redaktorów

Informacje ogólne Poniższe informacje dotyczą autorów/redaktorów monografii oraz podręczników. Zasady warsztatowe i techniczne przygotowywania artykułów do czasopism znajdują na stronach www kwartalników Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Proces wydawniczy rozpoczyna się po podpisaniu umowy wydawniczej pomiędzy Autorem/Autorami a Wydawnictwem MANS w Warszawie oraz dostarczeniu pracy. A. Przed rozpoczęciem prac redakcyjnych należy dostarczyć do Wydawnictwa: B. Wskazówki warsztatowe i techniczne dotyczące przygotowania materiałów dla Wydawnictwa W trosce o szybki i sprawny […]

Procedura wydawnicza

Wydawnictwo Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie realizując procesy wydawnicze monografii, czasopism, podręczników, materiałów konferencyjnych ma na względzie najlepsze praktyki w zakresie sztuki edytorskiej, zasad etyki publikacyjnej (więcej informacji w zakładce: Zasady etyki) oraz zasad przygotowywania recenzji wydawniczych (więcej informacji w zakładce: Procedura recenzji).

Zasady etyczne

Uczelniane Wydawnictwo im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJWYDAWNICTWA im. prof. Leszka J. KrzyżanowskiegoMenedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie Stanowisko w sprawie zasad etyki Wydawnictwa zostało przygotowane na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej – COPE (https://publicationethics.org) oraz wytycznych wydawnictwa Elsevier (SCOPUS). Wydawnictwo im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie w celu przeciwdziałania nieuczciwym […]

Wydawnictwo

Uczelniane Wydawnictwo im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie znalazło się w wykazie wydawnictw MEiN publikujących recenzowane monografie naukowe i otrzymało 80 punktów. Wydawnictwo im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, wcześniej zwane Oficyną Wydawniczą WSM, powstało na przełomie lat 1998–1999 z inicjatywy prof. Leszka J. Krzyżanowskiego. W ciągu kilkunastoletniej działalności tej jednostki wydanych zostało ponad sto […]