+48 22 59 00 730

Rozwój e-usług w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie

Miło nam poinformować, że projekt  „Rozwój e-usług w Wyższej Szkole Menedżerskiejw Warszawie, przyczyniający się do zwiększenia efektywności, dostępności oraz jakości kształcenia w regionie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej RPO WM II Wzrost e-potencjału Mazowsza. Termin realizacji projektu obejmuje okres 2016-2020 Jednostką finansującą realizację projektu jest Mazowiecka Jednostka Wrażania […]