+48 22 59 00 730

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii

dr Izabella Kust

Zainteresowania naukowe

szkolnictwo zawodowe, jakość i procesy zmian w edukacji, badania ewaluacyjne w oświacie

Działalność

  • Rzeczoznawca do spraw podręczników historii oraz wiedzy o społeczeństwie (zakres dydaktyczny)
  • Ekspert z ramienia Ministerstwa Edukacji i Nauki w komisjach dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy
  • Członek zespołu zajmującego się opracowaniem zmian systemu sprawowania kontroli nad opieką pedagogiczną w ramach projektów operacyjnych funduszy europejskich (2010-2012)

Wybrane publikacje

  • Kust I. (2021). Effectiveness of vocational education and training from the perspective of formal and legal changes ‒ analysis of internal factors (part 2), Szkoła – Zawód – Praca 2021, nr 22, ss. 91 – 117, https://szkola-zawod-praca.ukw.edu.pl/index.php/szp/article/view/220/137
  • Kust I. (2021). Effectiveness of vocational education and training from the perspective of formal and legal changes – analysis of external factors (part 1), Szkoła – Zawód – Praca, nr 1, ss.102 – 122, https://szkola-zawod-praca.ukw.edu.pl/index.php/szp/article/view/187/118
  • Kust I., (2020). Vocational Education and Training in the Light of the Reforms of Polish Education System in the Years 1999–2017, Educational Studies Reviev, vol. 1, No 30 p. 211 – 230, ISSN 1895 – 4308, https://apcz.umk.pl/PBE/article/view/PBE.2020.012/26005
  • Kust I. (2020). Misja nauczyciela szkoły zawodowej [w:] Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii (red.) J. Madalińska – Michalak, A. Wiłkomirska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s.287 – 307; [ss.492 ], ISBN 978-83-235-4295-7(druk), ISBN 978-83-235-4303-9 (pdf online), ISBN 978-83-235-4311- 9 (e-pub), ISBN 978-83-235-4319-0 (mobi),  https://www.wuw.pl/product-pol-13432-Pedagogika-i-edukacja-wobec-kryzysu-zaufania-wspolnotowosci-i-autonomii-EBOOK.html.
  • Kust I.(2020). Refleksje polskiego nauczyciela z perspektywy niemieckiego systemu kształcenia dualnego, [w:] Polonia i Polacy za granicą. Kulturowe i edukacyjne obszary badań i doświadczeń, (red.) A. Boroń, J. Gulczyńska, M. Barańska, M. Brenk, A. Mańkowska, K. Nowak – Kulczyński, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 285 – 308; [ss.404], ISBN 978-83-232-3857-7(druk), ISBN 978-83-232-3858-4 (PDF); ISSN 0083-4254.
  • Kust I. (2019). Dziedzictwo kultury wartości w poglądach Uczniów Szkoły Lwowsko-Warszawskiej jako wzorzec dla młodzieży szkół zawodowych, Szkoła Zawód Praca Nr 18, s. 90 – 110, ISSN 2082-6087, https://szkola-zawod-praca.ukw.edu.pl/index.php/szp/article/view/48/33

Dyżury

Kontakt