+48 22 59 00 730

Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk Technicznych

dr Agnieszka Król

dr Agnieszka KrólZainteresowania naukowe

zarządzanie i marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, kapitał ludzki w przedsiębiorstwach

Działalność

 • Kierownik projektów badawczych, zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową przedsiębiorstw (2014-2020).
 • Członek grupy projektowej „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze zarządzania” oraz „Student z certyfikatem”.
 • Opiekun naukowy koła Mistrzowie Zarządzania oraz Akademii Kompetencji Menedżerskich WSM.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, Nagrodę Rektora WSM.
 • Recenzentka artykułów z zakresu zarządzania, ekonomii oraz marketingu.

Wybrane publikacje

 • M. Kacprzak, A. Król, Kluczowe problemy i wyzwania w zakresie zarządzania zasobem ludzkim w czasie pandemii, [w:] Gospodarka i społeczeństwo. Wyzwania i perspektywy, Z. Dworzecki (red.),Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2021, s. 291-306.
 • A. Król, Zarządzanie kapitałem ludzkim a rozwój technologii informacyjnych – kluczowe trendy i wyzwania, [w:] Kapitał ludzki kreatorem sukcesu współczesnych organizacji, M. Kacprzak, A. Król (red.), Wydawnictwo WSM, Warszawa 2018, s. 89-100.
 • A. Król, J. Mizielińska, J. Struzik, Różnym głosem Rodziny z wyboru w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 • A. Król, Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim w aspekcie procesu globalizacji i kształtowania kultury organizacji, „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”, nr. 4, t. 18, 2016.
 • M. Kacprzak, A. Król, Kapitał ludzki na rynku pracy, „Turystyka i Rozwój Regionalny”, nr 4. 2015, 33-44.
 • A. Kacprzak, A. Król, Strategiczne kompetencje kadry menedżerskiej a rynek pracy, „Zarządzanie. Teoria i praktyka”, nr 2, t.10, 2014.
 • A. Kacprzak, A. Król, Strategiczne kompetencje kadry menedżerskiej a rynek pracy, „Zarządzanie. Teoria i praktyka”, nr 2, t.10, 2014.
 • M. Kacprzak, A. Król, I. Wielewska, Human Capital on the European Labour Market, „Zeszyty Naukowe SGGW”, tom 17(XXXII), z. 4, 2014, s. 143-150.

Dyżury

Kontakt

dr Agnieszka Król