+48 22 59 00 730

82 Ogólnopolska Akademicka Pielgrzymka na Jasną Górę

Samorząd Studencki w składzie Krzysztof Wilczak, Natalia Khrystenko, Sylwia Czaplicka wraz z mgr Anną Kacprzak oraz dr Davidem Kaliszem reprezentowali studentów WSM w Warszawie podczas 82 Ogólnopolskiej Akademickiej Pielgrzymki na Jasną Górę pod hasłem: KOCHAM, WIĘC JESTEM, która odbyła się w dn. 11-13.05.2018 r.

Pielgrzymka istnieje od 1936 r. Inicjatorem był ks. Edward Szwejnic, pierwszy rektor kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie, a kontynuatorem, jego następca bł. ks. Edward Detkens, zamęczony w obozie w Dachau. To właśnie on w 1936 r. przeprowadził w obecności Prymasa Kard. Augusta Hlonda i licznych biskupów pierwsze ogólnopolskie akademickie ślubowanie jasnogórskie. Pielgrzymkę tę prowadzili kilkakrotnie Prymas Kard. Stefan Wyszyński, a uczestniczył w niej Karol Wojtyła, późniejszy Ojciec Święty Jan Paweł II.