Biuro Praktyk

W okresie od dnia 22.12.2022r. do 08.01.2023r. Biuro Praktyk będzie nieczynne. Studenci starający się o zaliczenie praktyk zawodowych mogą złożyć dokumenty w biurze praktyk poprzez: 1. wysłanie kurierem kompletu dokumentów na adres uczelni z dopiskiem Biuro Praktyk,2. wysłanie listem poleconym kompletu dokumentów na adres uczelni z dopiskiem Biuro Praktyk,3. zostawienie w kopercie zaadresowanej na Biuro Praktyk, przy wejściu głównym do uczelni( ul. Kawęczyńska róg ul.Otwockiej) u portiera. UWAGA: […]

Biuro Praktyk<br>Kryminologia – II stopień

Praktyka realizowana jest w wymiarze 3 miesięcy (360 godzin zegarowych) – w przypadku studiów drugiego stopnia – na kierunku kryminologia. Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy. Zakład pracy, w którym studenci odbywają praktyki zawodowe musi spełniać następujące kryteria: prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego się o odbycie praktyki zawodowej; […]

Biuro Praktyk<br>Kryminologia

UWAGA!!!KAŻDY STUDENT PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. INFORMACJA OGÓLNAPraktyka realizowana jest w ramach trzech etapów:• etap pierwszy – praktyka ogólna, w ramach której student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące realizowanego przez siebie kierunku studiów (2 semestr),• etap drugi – praktyka kierunkowa, w ramach której student poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje ogólne zdobyte w pierwszym etapie praktyki (4 […]

Biuro Praktyk<br>Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – Grupa 53 NG / 51 NG

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRAKTYK NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, STUDIAJEDNOLITE MAGISTERSKIE Praktyki zawodowe w kształceniu przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela i stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu z równorzędnym zaliczeniem innych zajęć zgodnie z planem studiów. Praktyka realizowana jest w wymiarze 270 godzin zegarowych –w przypadku studiów jednolitych magisterskich – na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia […]

Biuro Praktyk<br>Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

UWAGA!!!KAŻDY STUDENT PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. INFORMACJA OGÓLNAPraktyka realizowana jest w ramach trzech etapów:• etap pierwszy – praktyka ogólna, w ramach której student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące realizowanego przez siebie kierunku studiów (2 semestr),• etap drugi – praktyka kierunkowa, w ramach której student poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje ogólne zdobyte w pierwszym etapie praktyki (4 […]

Biuro Praktyk<br>Prawo gr. 53 EG

Informacje ogólne Praktyka realizowana jest w wymiarze 6 miesięcy (720 godzin zegarowych) –w przypadku studiów pierwszego stopnia – na kierunku psychologia. Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy. Zakład pracy, w którym studenci odbywają praktyki zawodowe musi spełniać następujące kryteria: prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego się o odbycie […]

Biuro Praktyk<br>Prawo

UWAGA!!!KAŻDY STUDENT PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. INFORMACJA OGÓLNAPraktyka realizowana jest w ramach trzech etapów:• etap pierwszy – praktyka ogólna, w ramach której student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące realizowanego przez siebie kierunku studiów (2 semestr),• etap drugi – praktyka kierunkowa, w ramach której student poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje ogólne zdobyte w pierwszym etapie praktyki (4 […]

Biuro Praktyk<br>Psychologia gr. 53 LG

Informacje ogólne Zakład pracy, w którym studenci odbywają praktyki zawodowe musi spełniać następujące kryteria: DOKUMENTACJA Uzupełnione i podpisane przez zakład pracy dokumenty tj. umowę, skierowanie na praktykę oraz oświadczenie student jest zobowiązany złożyć w Biurze praktyk nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki. Po upływie wskazanego terminu dokumenty nie będą przyjmowane, co może skutkować niezaliczeniem praktyki. UWAGA: W związku z tym, iż dzienniczek […]

Biuro Praktyk<br>Psychologia

UWAGA!!!KAŻDY STUDENT PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. INFORMACJA OGÓLNAPraktyka realizowana jest w ramach trzech etapów:• etap pierwszy – praktyka ogólna, w ramach której student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące realizowanego przez siebie kierunku studiów (4 semestr),• etap drugi – praktyka kierunkowa, w ramach której student poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje ogólne zdobyte w pierwszym etapie praktyki (6 […]

Biuro Praktyk<br>Zarządzanie i Inżynieria Produkcji gr. 53 CR

Informacje ogólne Praktyka realizowana jest w wymiarze 6 miesięcy (720 godzin zegarowych) –w przypadku studiów pierwszego stopnia – na kierunku zarządzaniei inżynieria produkcji. Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy. Zakład pracy, w którym studenci odbywają praktyki zawodowe musi spełniać następujące kryteria: prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego […]