+48 22 59 00 730

Praktyki w Najwyższej Izbie Kontroli

W otrzymanej odpowiedzi zwrotnej na złożoną przez Uczelnię propozycji współpracy , dotyczącej realizacji bezpłatnych praktyk studenckich  informujemy,

„ że Najwyższa Izba Kontroli zaprasza indywidualnych studentów do odbycia bezpłatnych praktyk w NIK, wszelkie informacje zawarte są na  stronie internetowej :

https://www.nik.gov.pl/praca-w-nik/praktyki-w-nik.html

i przed aplikowaniem studenci proszeni są o zapoznanie się z właściwością jednostek NIK. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza, natomiast dyrektor jednostki podejmuje decyzję czy dany student będzie mógł odbyć praktykę. Aplikacja na bezpłatną praktykę studencką rozpatrywana jest każdorazowo indywidualnie ”.