Koło Młodych Pedagogów Mentor

Misją Koła jest motywowanie do działań, służących pogłębianiu wiedzy, inspirujących do profesjonalnego działania, ustawicznego kształcenia, indywidualnego pogłębiania wiedzy, ucząc szacunku dla cudzych osiągnięć i etycznych zachowań. Zadania:

Koło Naukowe Studentów Psychologii (KNSP)

Koło Naukowe Studentów Psychologii (KNSP) jest organizacją funkcjonującą przy Instytucie Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Zrzesza ono grupę aktywnych studentów MANS, którzy chcą rozwijać się naukowo, pogłębiać wiedzę teoretyczną oraz budować praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie psychologa. Organizacja ta ukierunkowana jest na prowadzenie działalności badawczo-naukowej oraz na upowszechnianie merytorycznej, rzetelnej i zgodnej z aktualnymi wynikami badań naukowych wiedzy psychologicznej.

Koło Socjologiczne

Działanie Koła to specyficzne Warsztaty Działań i Analiz Socjologiczno – Pedagogicznych nakierowanych na obserwacje, działania w obszarze społecznym, badania i analizy dotyczące funkcjonowania człowieka we współczesnym, błyskawicznie zmieniającym się świecie, w którym należy zwrócić baczną uwagę na jednostki, grupy społeczne coraz częściej nie mogące znaleźć swego miejsca w rzeczywistości. Priorytetem zadań koła będzie odnajdywanie ich i obserwacja dla wyszukania charakterystyki życia społecznego, przyczyn powstawania […]

Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji

Nawiązując współpracę z sędziami, biegłymi sądowymi oraz oskarżycielami publicznymi, staramy się skorzystać z ich praktyki zawodowej, gdyż wiedzę można czerpać nie tylko z podręczników, ale i z doświadczeń życiowych i zawodowych innych.W ramach Koła Naukowego regularnie organizowane są wizyty w instytucjach czy organach związanych z prawem i administracją takich jak m.in. Sejm, Trybunał Konstytucyjny, Sądy i Prokuratury, Policja, Straż Miejska, Jednostki Penitencjarne. Chcąc ugruntować zdobytą w czasie studiów wiedzę, […]

Kole Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii

Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii powstało z inicjatywy studentów Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Opiekunem koła jest dr Norbert Malec Studenckie Koło Kryminalistyki i Kryminologii poprzez zajęcia teoretyczne, spotkania dyskusyjne i warsztaty ułatwia studentom zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu kryminalistyki i kryminologii oraz nauk pokrewnych związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.Koło uczestniczy w organizacji konferencji naukowych odbywających się w Wyższej Szkole Menedżerskiej […]

Koło Naukowe „Quality Management”

Koło Naukowe „Quality Management” funkcjonuje od października 2021 roku. Koło powstało z inicjatywy pracowników naukowych Pani dr Agnieszki Król, Pana mgr inż. Emila Rattera oraz Pana dr Stanisława Nadera. Do koła może wstąpić każdy student, który wypełnieni deklarację członkowską i uzyska akceptację zarządu koła. Członkami koła są zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Spotkania z członkami koła organizowane są raz w miesiącu. Członkowie […]

Koło Naukowe „Przedsiębiorczości”

Koło Naukowe Marketingu i Przedsiębiorczości powstało w 2013 r. W roku akademickim 2014/2015 koło zmieniło nazwę na Koło Naukowe Przedsiębiorczości „Skuteczny innowator”. Zmiana nazwy koła i obszaru działań była efektem coraz większego zainteresowania studentów tematyką przedsiębiorczości i innowacyjnego biznesu.

Koło Naukowe „Rachunkowości i Finansów”

Zakład Finansów i Rachunkowości przy WSM w Warszawie prowadzi Koło Naukowe „Rachunkowości i Finansów” w zakresie szeroko rozumianej roli rachunkowości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Działanie koła ma na celu rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w dziedzinie rachunkowości i finansów. Na warsztatach koła uczestnicy zapoznają się z zasadami i standardami polskiej i międzynarodowej rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. Szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Projekty szczegółowe:• Porównanie i określenie różnic pomiędzy polskimi, ukraińskimi […]

Koło Naukowe „Mistrzowie Zarządzania”

Koło Naukowe „Mistrzowie Zarządzania” funkcjonuje od czerwca 2014 roku. Koło powstało z inicjatywy pracowników naukowych Pani mgr Anny Kacprzak oraz Pani dr Agnieszki Król. Do koła może wstąpić każdy student, który wypełnieni deklarację członkowską i uzyska akceptację zarządu koła. Członkami koła są zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Spotkania z członkami koła organizowane są raz w miesiącu. Członkowie koła realizują swoje cele w oparciu o statut […]