Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji

Nawiązując współpracę z sędziami, biegłymi sądowymi oraz oskarżycielami publicznymi, staramy się skorzystać z ich praktyki zawodowej, gdyż wiedzę można czerpać nie tylko z podręczników, ale i z doświadczeń życiowych i zawodowych innych.W ramach Koła Naukowego regularnie organizowane są wizyty w instytucjach czy organach związanych z prawem i administracją takich jak m.in. Sejm, Trybunał Konstytucyjny, Sądy i Prokuratury, Policja, Straż Miejska, Jednostki Penitencjarne. Chcąc ugruntować zdobytą w czasie studiów wiedzę, […]

Kole Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii

Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii powstało z inicjatywy studentów Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Opiekunem koła jest dr Norbert Malec Studenckie Koło Kryminalistyki i Kryminologii poprzez zajęcia teoretyczne, spotkania dyskusyjne i warsztaty ułatwia studentom zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu kryminalistyki i kryminologii oraz nauk pokrewnych związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.Koło uczestniczy w organizacji konferencji naukowych odbywających się w Wyższej Szkole Menedżerskiej […]

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

TOK 1  Illia Siankevich – stanowisko nr 8illja.siankevich@mans.org.pltel. 510 195 953 Yan Babrou – stanowisko nr 9 yan.babrou@mans.org.pltel. 510 194 435 Katarzyna Niewińska- stanowisko nr 10katarzyna.niewińska@mans.org.pltel. 510 192 435 Agnieszka Piasecka- stanowisko nr 13:agnieszka.piasecka@mans.org.pltel. 501 235 765 TOK 2 Paulina Majsterek stanowisko nr 14paulina.majsterek@mans.org.pltel. 691 309 361 Jolanta Piwowar – stanowisko nr 15jolanta.piwowar@mans.org.pltel. 501 094 270 mgr Aneta […]