Koło Młodych Pedagogów Mentor

Misją Koła jest motywowanie do działań, służących pogłębianiu wiedzy, inspirujących do profesjonalnego działania, ustawicznego kształcenia, indywidualnego pogłębiania wiedzy, ucząc szacunku dla cudzych osiągnięć i etycznych zachowań. Zadania:

Koło Naukowe Studentów Psychologii (KNSP)

Koło Naukowe Studentów Psychologii (KNSP) jest organizacją funkcjonującą przy Instytucie Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Zrzesza ono grupę aktywnych studentów MANS, którzy chcą rozwijać się naukowo, pogłębiać wiedzę teoretyczną oraz budować praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie psychologa. Organizacja ta ukierunkowana jest na prowadzenie działalności badawczo-naukowej oraz na upowszechnianie merytorycznej, rzetelnej i zgodnej z aktualnymi wynikami badań naukowych wiedzy psychologicznej.

Koło Socjologiczne

Działanie Koła to specyficzne Warsztaty Działań i Analiz Socjologiczno – Pedagogicznych nakierowanych na obserwacje, działania w obszarze społecznym, badania i analizy dotyczące funkcjonowania człowieka we współczesnym, błyskawicznie zmieniającym się świecie, w którym należy zwrócić baczną uwagę na jednostki, grupy społeczne coraz częściej nie mogące znaleźć swego miejsca w rzeczywistości. Priorytetem zadań koła będzie odnajdywanie ich i obserwacja dla wyszukania charakterystyki życia społecznego, przyczyn powstawania […]

Wydział Pedagogiki i Psychologii

  TOK 1  Illia Siankevich – stanowisko nr 8illja.siankevich@mans.org.pltel. 510 195 953 Yan Babrou – stanowisko nr 9 yan.babrou@mans.org.pltel. 510 194 435 Katarzyna Niewińska- stanowisko nr 10katarzyna.niewińska@mans.org.pltel. 510 192 435 Agnieszka Piasecka- stanowisko nr 13:agnieszka.piasecka@mans.org.pltel. 501 235 765 TOK 2 Paulina Majsterek stanowisko nr 14paulina.majsterek@mans.org.pltel. 691 309 361 Jolanta Piwowar – stanowisko nr 15jolanta.piwowar@mans.org.pltel. 501 094 270 mgr […]