+48 22 59 00 730

dr Marian Macander

Dr n. med. Marian MACANDER jest pracownikiem naukowym Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej od 1998 r. oraz Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych od 2022 r. Studia ukończył w 1982 r. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna. Jest także absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w 1982 r. Po studiach pracował w 6 Wojskowym Szpitalu w Dęblinie do 1998 r., a następnie został przeniesiony do pracy […]

dr Kamila Pawłowska

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii (spec. psychologia pracy, organizacji, zarządzania), socjolog, doradca zawodowy, trener, z wykształceniem podyplomowym w zakresie zarządzania projektami społecznymi.  Od wielu lat związana zagadnieniami: uczenia się, elastyczności w zachowaniu, rozwoju, postaw, kapitału ludzkiego i społecznego– zarówno w wymiarze naukowym jak i zawodowym. W związku z powyższym stale zgłębia wiedzę w zakresie rozpoznawania mechanizmów psychologicznych pozwalających człowiekowi na wprowadzanie zmiany poprzez zmianę postaw, uczenie się, rozpoznawanie […]

dr Michał Dziedzic

Michał Dziedzic, dr nauk prawnych (prawo karne), radca prawny. Adiunkt naukowo – badawczy w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych, wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem. Autor wielu artykułów naukowych oraz prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych.  W pracy naukowej koncentruje się na badaniu zjawiska przestępczości (w szczególności gospodarczej i zorganizowanej, przestępczość w mieście), kryminologii (etiologia, symptomatologia, fenomenologia, pomiar i badanie przestępczości i przestępstw, prewencja kryminalna), prawa penitencjarnego oraz probacji. […]

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) w Warszawie (03-775), ul. Kawęczyńska 36. Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail będą wykorzystywane na potrzeby realizacji quizu pn. „Dopasuj studia do siebie” oraz celów reklamowych i marketingowych, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
 
Dane mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom odpowiednich jednostek organizacyjnych MANS.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, możliwość uzyskania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, składając pisemne oświadczenie do Administratora.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane​.