+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Dzień Nauki Polskiej 2023

W styczniu 2020 roku uchwalona została ustawa wprowadzająca nowe święto państwowe, jakim jest Dzień Nauki Polskiej, przypadający rokrocznie na 19 lutego. Za datę tego święta obrano dzień urodzin Mikołaja Kopernika. 3 lutego 2020 roku  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę  z dnia 9 stycznia 2020 roku o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej.

Preambuła ustawy uzasadnia wprowadzenie Dnia Nauki Polskiej potrzebą „uznania dokonań polskich naukowców i ich dążenia do poznania prawdy i przekazywania wiedzy kolejnym pokoleniom” oraz  „fundamentalną rolą nauki w tworzeniu cywilizacji”. 

Dzień Nauki Polskiej jest wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców
w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa. Ma stanowić inspirację do podejmowania przedsięwzięć naukowych oraz wzmacniać zainteresowanie nauką.

Największym wyzwaniem dla nauki, także polskiej, jest rola nauki w tworzeniu cywilizacji

Dzień Nauki Polskiej powinien służyć popularyzacji osiągnięć polskich naukowców – tych z przeszłości i tych pracujących dziś nad swoimi odkryciami i dziełami (na mniejszą lub większą skalę). Wiedza o dorobku polskich naukowców i ich wkładzie w naukę światową jest dramatycznie niska i faktycznie wymaga popularyzacji, zarówno w kraju, jak i zagranicą. 

Z okazji Dnia Nauki Polskiej wszystkim przedstawicielom środowiska naukowego pragniemy złożyć wyrazy uznania oraz wdzięczności za trud i wysiłek wkładany w codzienną pracę. Życzymy dużo zdrowia, wielu powodów do uśmiechu i zadowolenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym jak również szacunku, docenienia i satysfakcji z pracy.