+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Spotkania ze studentami I roku

W dniach 23 października oraz 16 i 20 listopada 2022 r. odbyły się spotkania ze studentami pierwszego roku. Ich celem było przedstawienie osób odpowiedzialnych za określone obszary funkcjonowania uczelni oraz zapoznanie studentów z możliwościami aktywności dydaktycznej i naukowej, a także sposobów wsparcia jakie Uczelnia oferuje studentom w trakcie studiów. Liczny udział studentów oraz zainteresowanie, okazywane w trakcie spotkania potwierdza potrzebę organizacji spotkań, a także urzeczywistnia nasze wspólne przesłanie, iż w naszej Uczelni każdy student jest ważny od początku jego drogi akademickiej. 

W spotkaniu uczestniczyli Studenci oraz:

  • dr hab. dr h.c. m. Stanisław Dawidziuk, Prof. MANS — Prezydent Uczelni;
  • dr hab. inż. dr h.c. Zbigniew Ciekanowski, prof. MANS — Rektor MANS;
  • dr Joanna Michalak-Dawidziuk, prof. MANS — prorektor ds. dydaktycznych;
  • mgr Radosław Dawidziuk — Kanclerz;
  • Dziekani Wydziałów: dr Monika Bychowska, dr Agnieszka Król oraz dr Izabella Kust;
  • Przedstawiciele wybranych jednostek Uczelni, w tym Dyrektorzy: Dziekanatu i Biblioteki oraz Uczelniany Koordynator ds. Programu ERASMUS+.