+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Spotkanie Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Niepublicznych w Warszawie

16 lutego 2023 r. w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie odbyło się Spotkanie Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Niepublicznych w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych uczelni niepublicznych m. in. Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie oraz Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Celem spotkania było omówienie bieżących spraw i dyskusja na temat najlepszych sposobów działania samorządów studenckich.

W trakcie spotkania omawiane były różne kwestie, w tym realizacja bieżącego budżetu na rok akademicki 2022/2023, organizacja juwenaliów, konferencji i wyjazdów oraz realizowanie bieżących pomysłów, takich jak noc kinowa, działania charytatywne, warsztaty  oraz wspólne zajęcia z wychowania fizycznego uczelni niepublicznych. Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami i pomysłami, co pozwoliło na lepsze zrozumienie oraz działanie na rzecz studentów.