+48 22 59 00 730

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studenci pedagogiki! Komunikat w sprawie studenckich praktyk zawodowych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w kraju dla kierunku pedagogiki

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (Dz. U. z 2020 r., poz. 726) studentki i studenci studiujący na kierunku Pedagogika, specjalności nienauczycielskie oraz ostatniego roku studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych przygotowujących do zawodu nauczyciela mogą realizować studenckie praktyki zawodowe z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość. Jednocześnie rozporządzenie nie dopuszcza możliwości realizacji studenckich praktyk zawodowych w wymienionej formie dla pozostałych lat studiów, przygotowujących do zawodu nauczyciela. Studenckie praktyki zawodowe niezrealizowane w bieżącym roku akademickim zostaną przesunięte na kolejny semestr.