Biuro Praktyk<br>Zarządzanie

Informacje ogólne Praktyka realizowana jest w wymiarze 120 godzin zegarowych – w przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie. Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy.  Zakład pracy prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego się o odbycie praktyki zawodowej; zapewnia realizację praktyk zawodowych, zgodnych z kierunkiem studiów studenta, odbywającego praktyki […]

Biuro Praktyk<br>Administracja

Informacje ogólne  Zakład pracy Dokumentacja Uzupełnione i podpisane przez zakład pracy dokumenty tj. umowę, skierowanie na praktykę oraz oświadczenie student jest zobowiązany złożyć w Biurze praktyk nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki. Po upływie wskazanego terminu dokumenty nie będą przyjmowane, co może skutkować niezaliczeniem praktyki. UWAGA: W związku z tym, iż dzienniczek praktyk (załącznik  nr 3) jest do pobrania w wersji edytowalnej, zaleca się jego […]