+48 22 59 00 730

prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska

Profesor zwyczajny dr hab. Maria Szyszkowska. Pracuje w MANS od 2008 roku. Wykłada filozofię, etykę, filozofię prawa, filozofię polityki, etykę menedżerską, teorię i filozofię prawa. Jest członkiem Komitetu Prognoz przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.Ukończyła Wydział Filozofii Chrześcijańskiej w Akademii Teologii Katolickiej oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Habilitowała się na Wydziale Filozoficznym KUL.Zostało wydanych ponad 40 jej książek z zakresu filozofii prawa, filozofii polityki, […]

Prof. zw. dr hab. dr h.c Brunon Hołyst, kierownik Katedry

Profesor nauk prawnych, specjalizujący się w zagadnieniach kryminalistyki i kryminologii, pionier wiktymologii i suicydologii w Polsce. W 1952 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W 1962 uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim (jako pierwsza osoba w Polsce obronił doktorat z zakresu kryminalistyki, a w 1969 stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Łódzkim. W 1974 został profesorem nadzwyczajnym, a cztery lata później profesorem zwyczajnym nauk prawnych. W pracy naukowej specjalizuje się […]

prof dr hab. Jan Czerniakiewicz

Wykształcenie: Uniwersytet Śląski, Polska Akademia Nauk – Instytut Historii – doktorat, habilitacja, profesor nauk humanistycznych – Prezydent Prof. Lech Kaczyński (2006) Działalność naukowa i organizacyjna w sferze nauki: Migracje ludności w Europie 1915-1959 (Polacy, Żydzi, Niemcy z ludobójstwem, eksterminacją i przesiedleniami). Policja Państwowa SG. i KOP w ZSRR po 17 września 1939. Konspiracja polityczna i zbrojna w Polsce po 1939. Policje w Polsce i Europie po 1939. Etyka ogólnospołeczna, etyka […]

prof. dr hab. Stanisław Marciniak, prof. prof. Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych

W roku 1967 podjąłem studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych (dawniej Wydział Ekonomii Politycznej) Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończyłem w roku 1972 otrzymując z wyróżnieniem (średnia ocen ze studiów 4,64) dyplom magistra ekonomii w specjalności ekonometria. Bezpośrednio po studiach uzupełniłem swoje wykształcenie w Podyplomowym Studium Pedagogiki Wyższego Szkolnictwa Technicznego, które ukończyłem w roku 1973 w Politechnice Warszawskiej. W roku 1978 obroniłem w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej rozprawę […]