prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska

Maria Szyszkowska – filozof, profesor zwyczajny, ukończyła Wydział Filozofii w ATK oraz Wydział Prawa UW. Habilitowała się na Wydziale Filozoficznym KUL. Wykładała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego. Była sędzią Trybunału Stanu RP, Senatorem RP V kadencji. Nominowana w 2005 r. do Pokojowej Nagrody Nobla. W 1999 r. odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest prezesem Pacyfistycznego Stowarzyszenia oraz wiceprzewodniczącą Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej […]

prof. dr hab. Brunon Hołyst

Profesor nauk prawnych, specjalizujący się w zagadnieniach kryminalistyki i kryminologii, pionier wiktymologii i suicydologii w Polsce. W 1952 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W 1962 uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim (jako pierwsza osoba w Polsce obronił doktorat z zakresu kryminalistyki, a w 1969 stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Łódzkim. W 1974 został profesorem nadzwyczajnym, a cztery lata później profesorem zwyczajnym nauk prawnych. W pracy naukowej specjalizuje się […]

prof. dr hab. Marek Garbicz

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej w 1975 roku. Przygotował na potrzeby nauczania w SGH i Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i prowadzi wykłady z mikroekonomii i makroekonomii oraz ekonomii rozwoju na różnych poziomach zaawansowania i dla różnych słuchaczy.Wypromował od 2000 roku 7 doktorów nauk ekonomicznych, recenzował kilka prac doktorskich.Zainteresowania naukowe koncentrują się na teoretycznych problemach mikroekonomii i makroekonomii, ekonomii rozwoju oraz problemach rynków energetycznych. Opublikowany dorobek obejmuje kilkadziesiąt publikacji z ekonomii. […]

prof. dr hab. Jan Rusinek

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. nauk matematycznych. Pracuje w Wyższej Szkole Menedżerskiej od 20 lat. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu matematyki, informatyki, fizyki matematycznej, zastosowań matematyki i informatyki w ekonomii i dydaktyce. Napisał kilka podręczników m.in. z matematyki dla studentów zarządzania, statystyki matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, matematyki finansowej.

prof. dr hab. Stanisław Marciniak

W roku 1967 podjąłem studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych (dawniej Wydział Ekonomii Politycznej) Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończyłem w roku 1972 otrzymując z wyróżnieniem (średnia ocen ze studiów 4,64) dyplom magistra ekonomii w specjalności ekonometria. Bezpośrednio po studiach uzupełniłem swoje wykształcenie w Podyplomowym Studium Pedagogiki Wyższego Szkolnictwa Technicznego, które ukończyłem w roku 1973 w Politechnice Warszawskiej. W roku 1978 obroniłem w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej rozprawę […]