+48 22 59 00 730

Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych

Webinarium nt. „Nie wszystko co dozwolone jest uczciwe” – etyka w otoczeniu gospodarczym i społecznym

Szanowni Państwo,

Katedra Zarządzania, Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych, Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, w dniu 20.12.2021 r. o godz.14.00 organizuje webinarium nt. „Nie wszystko co dozwolone jest uczciwe” – etyka w otoczeniu gospodarczym i społecznym.

Jest to ważna i aktualna problematyka zarówno z perspektywy teoretycznej jak i praktycznej. Spotkanie poświęcone będzie wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących takich zagadnień, jak: społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), etyka w zarządzaniu, etyka w badaniach naukowych.

W tym kontekście warto odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jakie czynniki odpowiadają za wzrost zainteresowania etyką w środowisku gospodarczym, społecznym, oraz naukowym?
  • Jakie postawy i zachowania obserwowane są we współczesnych organizacjach?
  • Czy kultura organizacyjna sprzyja kształtowaniu odpowiedzialnych i etycznych postaw?
  • Jaka jest rola menedżerów w kształtowaniu odpowiedzialnych i etycznych postaw?
  • Czy obserwowane postawy i zachowania w organizacji mają wpływ na jej konkurencyjność?
  • Jakie rozwiązania prawne i organizacyjne mogą wspierać zachowania etyczne w środowisku gospodarczym, społecznym, oraz naukowym?

Na te oraz inne pytania odpowiemy w trakcie spotkania. Webinarium dedykowane będzie szczególnie dla osób zainteresowanych kształtowaniem odpowiedzialnych
i etycznych postaw zarówno zawodowych, jak i społecznych.

Prelegentami będą:

  • dr Ireneusz Janiuk, Katedra Zarządzania, Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych, WSM w Warszawie;
  • mgr Anna Kacprzak, Katedra Zarządzania, Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych, WSM w Warszawie;
  • dr Waldemar Szymański, Zakład Ekonomii, Rachunkowości i Finansów, Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych, WSM w Warszawie;

Link do wydarzenia: https://bit.ly/3tmX1ac