+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Wizyta gości z Burgas Free University w Katedrze Psychologii MANS

W ramach współpracy międzynarodowej Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych realizowanej z ramienia programu ERASMUS+ w dniach 18-22 marca bieżącego roku w Katedrze Psychologii MANS gościły dwie reprezentantki Wydziału Nauk Społecznych Burgas Free University, profesor Krasimira Mineva oraz magister Kamelia Staneva.

Pośród licznych, zróżnicowanych aktywności, jakie gościnie zrealizowały w trakcie swojego pobytu w Katedrze Psychologii znalazły się również zajęcia dla studentów. Pani profesor Mineva zrealizowała cykl zajęć zatytułowany „Developmental patterns during emerging adulthood: Personal autonomy development”, w ramach których przybliżyła zarówno podłoże teoretyczne dotyczące zagadnień związanych z tematyką wschodzącej dorosłości jak też omówiła interesujące wyniki badań z tego obszaru. Z kolei mgr Staneva zrealizowała zajęcia o charakterze teoretycznym i ćwiczeniowym pt. „Assessment of a parent-child interaction aged 10 to 36 months”, w ramach których opowiedziała studentom o sposobach pracy z diadami matka-dziecko, omówiła metodę diagnostyczną wykorzystywaną w trakcie pracy z takimi diadami oraz nauczyła studentów wykorzystywania wspomnianego narzędzia.