+48 22 59 00 730

Rady o charakterze opiniodawczo-doradczym

Rada naukowa dyscyplin:
Przewodniczący: dr Monika Bychowska

 • prof. dr hab. Jan Czerniakiewicz
 • prof. dr hab. Jan Grabowski
 • prof. dr hab. Maria Szyszkowska
 • prof. dr hab. Janusz Trzciński
 • dr Krzysztof Kawęcki
 • dr Marcin Konarski
 • dr Edyta Tkaczyk

Rada programowa dyscyplin:
Przewodniczący: dr Monika Bychowska

 • dr Aleksandra Chyc
 • dr hab. Jarosław Kostrubiec prof. WSM
 • dr Marta Tużnik
 • dr Piotr Wąchal
 • mgr r.pr. Urszula Adamczuk
 • mgr adw. Anna Kasicka – Potyraj
 • mgr r.pr. Przemysław Szymański
 • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego WSM w Warszawie: Maksymilian Kobus