+48 22 59 00 730

Zakwaterowanie 2023/2024

Kandydaci zainteresowani zakwaterowaniem

w Domu Studenta MANS

 na rok ak. 2023/2024 ( 01.10.2023 – 30.06.2024)

w terminie od 01.07.2023 do 31.08.2023r.

powinni wypełnić:

  • Wniosek o miejsce w Domu Studenta na rok ak. 2023/2024
  • Oświadczenie RODO

Wypełnione i podpisane dokumenty wraz z fotografią  przesłać na maila:  akademik@mans.org.pl

Wniosek o miejsce do Domu Studenta MANS dostępne na stronie uczelni : www.mans.org.pl

O miejsce w Domu Studenta MANS na okres roku ak. 2023/2024 mogą ubiegać się osoby:

  • Kandydat przyjęty na 1 rok studiów I lub II stopnia w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.
  • Student 2 i 3 roku studiów I lub II stopnia w Menedżerskiej Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – który nie zalega z płatnościami w Domu Studenta za poprzedni roku akademickiego.
  • Studenci zagraniczni w ramach programów wymiany studenckiej.
  • Studenci innych Uczelni.

Informacja o przydzielonym miejscu w Domu Studenta MANS będzie przesłana na maila po 10.09.2023r.

Oryginał wniosku i oświadczenie proszę dostarczyć do Biura Kierownika DS  w dniu zakwaterowania do Domu Studenta MANS.