+48 22 59 00 730

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Państwo wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, którego celem jest identyfikacja współczesnych realiów, zagrożeń i szans dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli. 

Debata, w której udział wezmą eksperci z ogólnopolskich ośrodków naukowych, odbędzie się w czterech blokach tematycznych:

1. Znaczenie komunikacji w obszarze bezpieczeństwa.

2. W poszukiwaniu koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

3. Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

4. Niemilitarny obraz współczesnych zagrożeń

Termin: 10 marca 2022 r.
Czas: 16:00 – 19:00

Forma: online
Miejsce: Platforma Teams

Link: Ogólnopolska Konferencja Naukowa WSM
Organizator: Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Rada Naukowa Konferencji

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

dr hab. inż. Zbigniew CIEKANOWSKI, prof. WSM

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

prof. dr hab. inż. Leszek ELAK — Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

prof. dr hab. Brunon HOŁYST — Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

prof. dr hab. Marian KOPCZEWSKI — Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

prof. dr hab. Sławomir M. MAZUR — Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 

prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO — Akademia Kaliska 

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ

prof. dr hab. Tadeusz BĄK — Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI — Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK — Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
prof. dr hab. inż. Janusz KRĘCIKIJ — Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
prof. dr hab. Zbigniew MODRZEJEWSKI — Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
prof. dr hab. Jerzy NITYCHORUK — PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
prof. dr hab. Monika OSTROWSKA — Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
prof. dr hab. Yury PAULIUCHUK — Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Piotr PŁONKA — Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
prof. dr hab. Piotr POSOBIEC — Akademia Kaliska
prof. dr hab. Bronisław SITEK — Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
prof. dr hab. Magdalena SITEK — Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
prof. dr hab. Małgorzata SUCH-PYRGIEL — Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
prof. dr hab. Agata TYBURSKA — Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
prof. dr hab. Henryk WYRĘBEK — Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Beata BŁAŻEJEWSKA — Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
dr Dariusz BRĄŻKIEWICZ — PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
dr Monika BYCHOWSKA — Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
dr Aleksandra CHYC — Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
dr Aneta CHRZĄSZCZ — PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
dr inż. Ireneusz FURA — Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie
dr Adam KWIATKOWSKI — Akademia Pomorska w Słupsku
dr inż. Stanisław KRYSIŃSKI — Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie
dr Andrzej MARJAŃSKI — Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
dr Julia NOWICKA — Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
dr Krzysztof STAROŃ
dr Marcin SZWIEC — Akademia Polonijna w Częstochowie
dr Zdzisław SZYMAŃSKI — Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
dr inż. Mariusz WOJCISZKO — Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
dr inż. Robert ZAKRZEWSKI — Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
dr Wiesława ZAŁOGA — Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
dr Karol ZYGO — Uniwersytet Medyczny w Lublinie

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Julia NOWICKA — przewodnicząca
dr inż. Mariusz WOJCISZKO — wiceprzewodniczący   
mgr Paulina KUJAWA — sekretarz

Informacje organizacyjne:

 • Konferencja jest bezpłatna i będzie realizowana w trybie online
 • Propozycje opracowań pisemnych poruszanej na konferencji tematyki, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w formie rozdziału w monografii Wydawnictwa WSM (20 pkt.) lub w Zeszycie Naukowym WSM — Sprawy społeczne (20 pkt.)
 • Certyfikaty udziału w Konferencji będą przyznane prelegentom 

Ważne terminy:

 • Zgłoszenie do wystąpienia w Konferencji (z podaniem tematu wystąpienia) do 04.03.2022 r. 
 • Przesłanie artykułu: do 25.03.2022 r.

Wymagania edytorskie opracowania referatu:

 • Objętość tekstu przeznaczonego do publikacji — 14 do 18 stron
 • Format dokumentu Word
 • Czcionka Times New Roman — rozmiar czcionki 12 pkt
 • Interlinia — 1,5 pkt
 • Przypisy dolne — rozmiar czcionki 10 pkt
 • Bibliografia 
 • Streszczenie do 0,5 strony w języku polskim i angielskim
 • Słowa kluczowe

Sekretariat konferencji:

mgr Paulina KUJAWA

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

konferencja@wsm.warszawa.pl

Tel.: 22 59-00-778

Współorganizatorzy wydarzenia: