+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

15 października 2022 r. w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie zainaugurowaliśmy Nowy Rok Akademicki 2022/2023. Najważniejsze w tradycji akademickiej święto rozpoczęliśmy wprowadzaniem sztandaru i wysłuchaniem hymnu.  

Uroczystą Inaugurację poprzedziła masz święta, która odbyła się w Bazylice Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kawęczyńska 53 w Warszawie.

Jego Ekscelencja Prezydent MANS w Warszawie, prof. dr hab. dr. h.c.m. Stanisław DAWIDZIUK powitał zgromadzonych gości oraz społeczność akademicką. W swoim wystąpieniu JE Prezydent podkreślił znaczenie historyczne Uczelni i jej wkład w rozwój szkolnictwa wyższego wśród uczelni niepublicznych oraz osiągnięcia Uczelni, w ostatnim okresie, do których należą m. in. Nagroda EBA Grand Star of Success i akredytacja Business Graduates Association.  

Jego Magnificencja dr hab. inż. dr h.c. Zbigniew CIEKANOWSKI, prof. MANS, Rektor Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie przywitał zgromadzonych gości, zaś w swoim przemówieniu zaznaczył najważniejsze cele i zadania, które Uczelnia będzie realizowała w najbliższych kilku miesiącach. Zwrócił się również ze swoim przesłaniem do studentów, którzy dopiero rozpoczynają swoją akademicką przygodę.

Uroczystość Inauguracji uświetniły wystąpienia gości, Pierwszego Zastępcy Rektora, Prorektora ds. rozwoju, prof. dr hab. Kazimierza TOMALI oraz Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, prof. dr hab. Krystyny GUTKOWSKIEJ. Mieliśmy zaszczyt wysłuchać przedstawicieli Ligi Morskiej i Rzecznej Okręgu Mazowieckiego, kpt. ż. ś. mgra Andrzeja POTAPOWICZA wraz z małżonką Hanną POTAPOWICZ, jak i również V-ce Prezesa ds. edukacji, kultury i mediów, kmdr. Józefa KOWALEWSKIEGO.

Jak co roku w dowód uznania działalności organizacyjnej i dydaktycznej zostały wręczone nagrody Rektora, wyróżnienia uczelniane dla pracowników i studentów oraz odznaczenia państwowe i resortowe.

Ceremonię Immatrykulacji przeprowadziła Pani Prorektor ds. dydaktycznych dr Joanna MICHALAK-DAWIDZIUK, prof. MANS. Przedstawiciele poszczególnych wydziałów, studenci I roku, złożyli ślubowanie i otrzymali listy gratulacyjne, tym samym oficjalnie dołączyli do społeczności Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.  

W czasie uroczystości głos zabrał Przewodniczący Samorządu Studentów Maksymilian KOBUS, który swoje słowa skierował do koleżanek i kolegów, podobnie jak przedstawiciel Studentów zagranicznych Erhan AKIN.

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego zakończyliśmy wykładem inauguracyjnym, który wygłosił prof. dr hab. Andrzej BAŁANDYNOWICZ, dzieląc się refleksją intelektualną nt. nauki jako wartości tworzącej rozumowanie człowieka.

Po Uroczystej Inauguracji pozostaje już tylko rzetelnie pracować oraz  wdrażać w życie przyjęte plany i postanowienia. Życzymy owocnego i niezapomnianego roku akademickiego 2022/2023.