+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk / KEZO Centrum Badawcze partnerami Menedżerskiej Akademii Energetyki i ESG

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku/ KEZO Centrum Badawcze w Jabłonnie, będące zamiejscowym zakładem Instytutu zostali partnerami Menedżerskiej Akademii Energetyki i ESG prowadzonej przez Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie. To partnerstwo, które jest kluczowym krokiem w definiowaniu przyszłości sektora energetycznego i promowaniu zrównoważonego rozwoju.

Menadżerska Akademia Energetyki i ESG to innowacyjny program studiów podyplomowych, który oferuje autorskie kierunki kształcenia w dziedzinach energetyki oraz aspektów związanych z ESG. Dzięki zaawansowanemu systemowi nauczania, studenci nie tylko zdobywają teoretyczną wiedzę, ale także mają okazję do praktycznego stosowania jej, uczestnicząc w projektach, studiach przypadków oraz zajęciach praktycznych. Partnerstwo z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz KEZO Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk daje studentom unikalną możliwość uczestniczenia wzajęciach  praktycznych oraz laboratoriach, które odbywają się w KEZO Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk, będącym jednym z najnowocześniejszych w Europie ośrodków badawczych zajmujących się energią ze źródeł odnawialnych.

Dr. hab. inż. dr h.c. Zbigniew Ciekanowski, prof. MANS, Rektor Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, podkreśla znaczenie tej współpracy: “W ramach Menedżerskiej Akademii Energetyki i ESG prowadzimy różnorodne kierunki studiów podyplomowych, które odpowiadają na współczesne wyzwania energetyki i ESG. Wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz KEZO Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk stworzyliśmy elitarne kierunki studiów, które łączą gruntowną wiedzę teoretyczną z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii energetycznych.”

Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, istniejący od 1956 roku, ma bogate doświadczenie w dziedzinie badań podstawowych związanych z konwersją energii w przepływach. Obecnie prowadzi badania w obszarach takich jak mechanika płynów, termodynamika, spalanie czy techniki laserowe. Współpraca z Menedżerską Akademią Energetyki i ESG umożliwi wykorzystanie tej wiedzy jako podstawy do tworzenia praktycznych programów studiów odpowiadających na aktualne potrzeby rynku pracy.

Jak wskazuje Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, dr hab. Marcin Lackowski, Profesor IMP PAN: “Podpisane porozumienie stanowi połączenie kompetencji dwóch ośrodków. Instytut Maszyn Przepływowych posiada kompetencje techniczne w szeroko rozumianej energetyce, natomiast Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie to specjaliści w przekazywaniu tej wiedzy. Połączenie potencjału tych dwóch instytucji pozwoli przygotować kadry, które będą mogły zmierzyć się z obecnymi czasami w polskiej energetyce, w energetyce europejskiej, w energetyce czasów zmian, różnych nowych regulacji prawnych, jak i też wyzwań technicznych, jakie obecnie stoją przed krajowym systemem elektroenergetycznym”.

Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk, , skupia się na badaniach dotyczących konwersji energii ze źródeł odnawialnych. Jego kompleks laboratoriów stanowi ważne zaplecze naukowe i technologiczne, które wspiera innowacyjność badań naukowych w obszarze energii odnawialnej.

„Transformacja energetyczna stała się faktem niosąc za sobą nowe wyzwania przed zawodową energetyką, ale również przed energetyką samorządową, dlatego odnawialne źródła energii zyskują coraz więcej na znaczeniu niosąc za sobą nowe wyzwania, którym musi sprostać współczesna nauka. W KEZO Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk staramy się wesprzeć ten proces i znaleźć odpowiedzi na niektóre z tych pytań, dlatego chętnie nawiązaliśmy współpracę z Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych i wspólnie z Instytutem Nauk Przepływowych rozpoczęliśmy nowy kierunek studiów dedykowany właśnie transformacji energetycznej i rozwiązaniom opartym na odnawialnych źródłach energii dedykowanych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz całego kraju” – dodaje dr inż. Patryk Chaja z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk.

Współpraca między Instytutem Maszyn Przepływowych PAN /KEZO Centrum Badawczym PAN a Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych otwiera nowe perspektywy edukacyjne i badawcze, umożliwiając studentom zdobycie niezbędnych kompetencji w zakresie energetyki, OZE oraz ESG, które są kluczowe dla przyszłości sektora energetycznego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Celem tej współpracy jest nie tylko promowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych w zakresie energetyki i ESG, ale także przekazywanie wiedzy i umiejętności przyszłym pokoleniom specjalistów. Dzięki temu, absolwenci Menedżerskiej Akademii Energetyki i ESG będą wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności do skutecznego działania w sektorze energetycznym, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Chcesz być częścią przyszłości sektora energetycznego i działać na rzecz zrównoważonego rozwoju? Dołącz do Menedżerskiej Akademii Energetyki i ESG, która łączy innowacyjne podejście do kształcenia z praktycznym doświadczeniem. Zdobądź niezbędną wiedzę i umiejętności, które otworzą Ci drzwi do kariery w dynamicznym świecie energetyki i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

Rekrutacja trwa. Zapisz się na studia już dziś!

https://podyplomowe.mans.org.pl/energetyka/

Tel.: +48 510 193 672

e-mail: podyplomowe@mans.org.pl