+48 22 59 00 730

Wydział Pedagogiki i Psychologii

IV Spotkanie Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego

W DNIU 13 KWIETNIA 2019 ROKU ODBYŁO SIĘ IV SPOTKANIE OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM METODOLOGICZNEGO Z CYKLU
VITRUVIAN MAN – W POSZUKIWANIU METODY

Program Seminarium

Vitruvian Man

Moduł I : Wolontariat jako kształtowanie postaw i kompetencji społecznych

Wolontariat jako kształtowanie postaw i kompetencji społecznych – dr Izabella Kust opiekun Koła Młodych Pedagogów Mentor (Pobierz prezentację)

1. Uwarunkowania prawne i praktyczne wolontariatu – Krystyna Mucha Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie (Pobierz prezentację)
2. Artystyczne aspekty wolontariatu – Piotr Firląg, student Pedagogiki, Koło Młodych Pedagogów Mentor (Pobierz prezentację)
3. Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku na rzecz wolontariatu dla dzieci – Krzysztof Mamczarek, student Pedagogiki, Koło Młodych Pedagogów Mentor (Pobierz prezentację) 
    Artykuł o Mamie Pana Krzysztofa – Henryka Mamczarek – Bajki lubi od dziecka. Teraz sama je pisze (Pobierz artykuł)
4. Kształtowanie postaw patriotycznych jako wolontariat w Muzeum Powstania Warszawskiego – Maciej Sulikowski, student Pedagogiki, Koło Młodych Pedagogów Mentor (Pobierz prezentację)
5. Promowanie zdrowego stylu życia jako wolontariat Fundacji Kamyk w Nowych Załubicach – Paulina Pietrucha, studentka Pedagogiki, Koło Młodych Pedagogów Mentor (Pobierz prezentację)

Moduł II

1. Kryzys współczesnej pedagogiki na tle kryzysu całości współczesnych nauk – Prof. dr hab. Wojciech Pomykało
2. Analiza porównawcza poziomu homonegatywizmu uczniów szkół średnich i studentów- Doc. dr Natalia Rudenko, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny. Równe, Ukraina.
3. Tekst naukowy jako przedmiot badań pedagogicznych – Prof. Dr hab. – Iłona Dyczkiwska, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny. Równe, Ukraina.
4. Metodologia stosowania statystyki matematycznej w badaniach pedagogicznych- Prof. dr hab. Włodzimierz Rudenko, Wyższa szkoła Menedżerska w Warszawie.
5. Doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne jako obszar badawczy pedagogiki – dr Krzysztof Wereszczyński. Wyższa szkoła Menedżerska w Warszawie.