+48 22 59 00 730

Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Magister w obszarze bezpieczeństwa

Już od października 2022 roku uruchamiamy studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.

Kierunek ten umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych czynników występujących we współczesnym świecie.

Nadchodzący rok akademicki w WSM to nowe kierunki, nowe projekty, i przede wszystkim — nowa nazwa. Od października zmieniamy się w Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych. Nieustannie rozwijamy się reagując na potrzeby studentów, rynku pracy i środowiska naukowego.

Zatem — zapraszamy na studia! 

WSM przyszła MANS