+48 22 59 00 730

Nowe numery kwartalnika Studia Społeczne

Wydawany przez WSM Kwartalnik naukowy — „STUDIA SPOŁECZNE” znajduje się w wykazie czasopism naukowych MEiN (ma 20 punktów) i jest indeksowany w renomowanych bazach naukowych takich tak: BazEkon, Ceeol oraz ERIH+