+48 22 59 00 730

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

Uchwała Nr 474 podpis 1