+48 22 59 00 730

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Prezydent MANS nagrodzony w Oksfordzie

20 grudnia, podczas uroczystego szczytu liderów w Oksfordzie, Prezydent MANS w Warszawie, prof. dr hab. Stanisław DAWIDZIUK, dr h.c.m. otrzymał tytuł Honorowego Profesora Academic Union Oxford za zasługi dla nauki. To wielki zaszczyt, że wkład i zaangażowanie profesora DAWIDZIUKA w rozwój nauki w Polsce został uznany i doceniony przez tak prestiżową organizację.

Podczas szczytu liderów w Oksfordzie Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych reprezentowali Prezydent MANS w Warszawie prof. dr hab. Stanisław DAWIDZIUK, Dr h.c.m. oraz adiunkt Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr Patrycjusz MATWIEJCZUK, którzy wygłosili prelekcję pod tytułem „University as an organization that keeps learning” oraz zaprezentowali wkład uczelni w rozwój nauki w Polsce. Sam szczyt był okazją do nawiązania cennych kontaktów, które w przyszłości przełożą się na poszerzenie współpracy międzynarodowej między MANS w Warszawie a uczelniami na całym świecie.