+48 22 59 00 730

Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych

Rozwiązania i najnowsze trendy zarządzania i optymalizacji energii w przemyśle/logistyki 4.0

Ogólnopolska konferencja ,,Rozwiązania i najnowsze trendy zarządzania i optymalizacji energii w przemyśle/logistyki 4.0″ 

Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych zaprasza do udziału w konferencji ,,Rozwiązania i najnowsze trendy zarządzania i optymalizacji energii w przemyśle/logistyki 4.0″.

Celem konferencji jest przybliżenie aspektów zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, źródłami energii oraz intermodalnymi węzłami komunikacyjnymi.

Konferencja odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 roku w trybie on-line.

Zgłoszenia ze strony prelegentów przyjmujemy do 12 czerwca 2023 roku. Więcej informacji na temat wydarzenia można uzyskać pod numerem telefonu: 575059606, adresem email: naderstanislaw@gmail.com oraz na stronie internetowej:  https://mans.org.pl/

Serdecznie zapraszamy!

KOMITET HONOROWY:

 • Prezydent Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych dr hab., h.c.m. Stanisław DAWIDZIUK, prof. MANS
 • JM Rektor Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych dr hab. inż. dr h.c. Zbigniew Ciekanowski prof. MANS

KOMITET NAUKOWY:

 • Dr Agnieszka KRÓL – Dziekan Wydziału Zarzadzania i Nauk Technicznych
 • Dr hab. Czesława CHRISTOWA prof. MANS,
 • Dr hab. Marek GRUCHELSKI prof. MANS,
 • Prof. dr hab. inż. Ilona JACYNA-GOŁDA (Politechnika Warszawska)
 • Prof. dr hab. inż. Janusz DYDUCH (Honorowy prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji NOT)
 • Dr hab. inż. Jarosław KORZEB prof uczelni (Politechnika Warszawska),
 • Dr hab. inż. Valeriy KUZNETSOV prof. MANS
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław MARCINIAK, MANS
 • Prof. dr hab. inż. Mirosław NADER (Politechnika Warszawska),
 • Prof. dr hab. inż. Zygmunt STRZYŻAKOWSKI (UTH-Radom)
 • Prof. dr hab. Marek GARBICZ
 • Dr Leszek BOROWIEC

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Dr inż. Stanisław NADER-przewodniczący
 • Dr inż. Marek LEWANDOWSKI
 • Dr inż. Bogdan MACHOWSKI
 • Dr inż. Emil RATTER
 • Dr inż. Piotr MIKOSIK
 • Mgr Karol SIKORA

Sekretarz:

 • Mgr Aneta DARLINGTON

Plan konferencji 

Start konferencji 10:00-10:30 (uroczyste otwarcie)

Sektor przemysłowy przewodniczy dr inż. Marek LEWANDOWSKI 10:30-12:10

 • 10:30 “Odpady komunalne wielkich miast z wkładem militarnym jako niewyczerpalne źródło energii” Autorzy: Dr inż. Bogdan Machowski oraz mgr inż. Anna Zaręba-Machowska
 • 10:55 ,,Zarządzanie energią i wybrane sposoby magazynowania  w przemyśle 4.0” Autorzy Dr inż. Stanisław NADER, Dr inż. Emil RATTER, Dr inż. Marek LEWANDOWSKI

Sektor logistyki przewodniczy  Dr inż. Emil RATTER 12:40-14:00

 • Milena Gawron – Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach świadczących usługi online;
 • Paulina Małek – Strategia odraczania (Postponement) w logistyce międzynarodowej;
 • Martyna Mandes – Innowacyjne zarządzanie logistyczne na przykładzie przedsiębiorstwa Tesla

Sektor zarządzania przewodniczy Prof. GRUCHELSKI 14:30-16:00

 • 14:30 ,,Znaczenie portów morskich jako intermodalnych węzłów transportowych w kształtowaniu bezpieczeństwa systemu transportowego państwa” Autor: Dr hab. Czesława CHRISTOWA prof. MANS
 • 14:55 ,,Zielony wodór jako święty Graal?” Autor: Prof. dr hab. Marek GARBICZ
 • 15:20 ,,Wykorzystanie przemysłu węglowego w procesie zielonej transformacji” Autorzy: Dr hab. Marek GRUCHELSKI prof. MANS, inż Marcin GRUCHELSKI

16:10 Zakończenie Konferencji (uroczyste zamknięcie)


Identyfikator spotkania: 310 793 628 306
Kod dostępu: 2Qk97h

Rozwiązania i najnowsze trendy zarządzania i optymalizacji energii w przemyśle/logistyki 4.0