+48 22 59 00 730

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Spotkanie Studentów Koła Naukowego Psychologii

77208330_422932975020849_7035535199718866944_n.jpg

W dniu 16.11.2019 r. Koło Naukowe Studentów Psychologii zorganizowało pierwsze z cyklu spotkań „Psychologia w praktyce” z psychologami praktykami oraz przedstawicielami różnych zawodów wykorzystujących wiedzę psychologiczną we własnej pracy zawodowej. W roku akademickim 2019/2020 w ramach cyklu spotkań „Psychologia w praktyce” rozszerzono ofertę istniejącego projektu o kontakty międzynarodowe, czego wyrazem było spotkanie z Panem Ewaldem Dukaczewskim, który podzielił się doświadczeniem organizacji praktyk studentom z innych polskich uczelni do niemieckiej Fundacji Eine Einrichtung der Remenhof-Stiftung zlokalizowanej w Braunschweigu (Dolna Saksonia – Niemcy).

Opiekunka koła dr Aneta Pasternak podzieła się przy tym własnymi doświadczeniami odbywania praktyk/staży w wyżej wspomnianej niemieckiej Fundacji.