+48 22 59 00 730

Instytut Pedagogiki i Psychologii

Sympozjum „Tradycyjne spotkania – współczesne problemy. Dziecko ukraińskie na emigracji”

Zapraszamy do udziału w sympozjum „Tradycyjne spotkania – współczesne problemy. Dziecko ukraińskie na emigracji. Ukraiński system edukacji”, które odbędzie się 14 czerwca 2022 r. o godz. 17.00.

Miejsce: platforma Google Meet.

Rejestracja poprzez link: https://forms.gle/eRKJhNXfQCXVNYVE8. Osoby zarejestrowane otrzymają link do połączenia.

PROGRAM SYMPOZJUM

14 CZERWCA 2022 r.

GODZINA 17.00

WYSTĄPIENIA

Dyrektor Generalny Yeresko Oleg Viktorovich, Dyrekcja ds. Edukacji Przedszkolnej, Szkolnej, Pozaszkolnej i Włączającej Ministerstwo Edukacji
i Nauki Ukrainy.

Dyrektor Centrum Psychologii Praktycznej i Pracy Socjalnej Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Kijów Panok Witalij Hryhorowicz.

Temat: Wsparcie psychologiczne dzieci dotkniętych wojną w działaniach służby psychologicznej.

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej i Psychologii im. Mykoły Jarmaczenki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Kijów — Prochorenka Lesia Iwanowna, doktor nauk psychologicznych, profesor.

Doradca dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej i Psychologii im. Mykoły Jarmaczenki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Kijów Zasenko Wiaczesław Wasiljewicz, doktor nauk pedagogicznych, profesor, członek zwyczajny Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

Temat: Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami: doświadczenia ukraińsko-polskie.

Dziekan Wydziału Pedagogiki Specjalnej i Włączającej Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. MP Drahomanowa, Kijów Szeremet Maria Kupriyanovna, doktor nauk pedagogicznych, profesor.

Temat: Edukacja specjalna na Ukrainie: problemy i perspektywy.

Kierownik Pracowni Psychologii Komunikacji, Instytut Psychologii Społecznej i Politycznej Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy Bevz Galina Michajłowna, profesor, doktor nauk psychologicznych.

Temat: Kto jest nosicielem wartości szkolnych, czyli jak redukować <<zagrożenia>> reformy oświaty (na przykładzie reformy NUS na Ukrainie).

Profesor Katedry Dziennikarstwa i Reklamy, Państwowy Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny, Ukraina, Kijów Dubovik Tatiana, profesor, doktor nauk ekonomicznych.

Temat: Edukacja szkolna w Polsce i na Ukrainie.