+48 22 59 00 730

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

“Uczelniany kwartalnik “Studia Społeczne” jest w wykazie czasopism naukowych MEiN i otrzymał 20 punktów”

studia okladka big