+48 22 59 00 730

Rady o charakterze opiniodawczo-doradczym

Rada naukowa dyscyplin:
Przewodniczący: dr Agnieszka Król

 • prof. dr hab. Stanisław Marciniak
 • prof. MANS dr hab. Czesława Christowa
 • prof. MANS dr hab. Marcin Paprzycki
 • prof. MANS dr hab Marek Gruchelski
 • dr inż. Emil Ratter
 • dr inż. Andrzej Góralski

Rada programowa dyscyplin:
Przewodniczący: dr Agnieszka Król

 • dr Barbara Pawłowska
 • dr inż. Stanisław Nader
 • dr inż. Bogdan Machowski
 • mgr Artur Karwatka
 • mgr Anna Kacprzak
 • Mgr Karol Sikora
 • Maksymilian Kobus – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego MANS w Warszawie