+48 22 59 00 730

Korzyści dla studentów

Co dają studia MANS studentom na kierunkach: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Informatyka, Finanse i Rachunkowość?

1. Możliwość realizowania kariery zawodowej na rynku krajowym jak i międzynarodowym
2. Udział w projektach naukowo-badawczych wspólnie z kadrą akademicką MANS
3. Rozwijanie sieci kontaktów biznesowych poprzez uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, seminariach
4. Możliwość uczestniczenia w programie ERASMUS
5. Możliwość uczestniczenia w certyfikowanych szkoleniach realizowanych przez praktyków biznesu

Współpraca Wydziału z interesariuszami
Aktualnie w ramach współpracy międzynarodowej Wydział współpracuje z dwoma kluczowymi pratnerami- Burgas Free University z Bułgarii oraz University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Targu Mures z Rumunii. Pracownicy Wydziału współpracują również w obszarze naukowo-badawczym z Politechniką Warszawską, SGGW, SGH czy Akademią Leona Koźmińskiego.

Projekty badawcze
Pracownicy Wydziału wspólnie z kadrą naukowo- badawczą z Burgas Free University z Bułgarii realizowali w okresie 2019-2020 międzynarodowy projekt badawczy Diagnoza kompetencji menedżerskich- porównanie polskiego i bułgarskiego systemu” UPG-MWSO-2-2019-88 .

Obecnie pracownicy Wydziału Zarządzania i Nauk Technicznych realizują projekt badawczy : „ Inteligencja emocjonalna polskich menedżerów z niepełnosprawnością̨ na rynku pracy” przyjętego do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 lipca 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków zmienionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków, w związku z art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn.zm.). Termin realizacji projektu: 9.06. 2022 r. – 01.06.2024

Warsztaty
W dniach 24.11.2020, 25.11.2020, 27.11.2020 i 30.11.2020 odbyły się wspólnie zorganizowane z Burgas Free University 4-dniowe, trwające łącznie 16 godzin warsztaty pt. „ Diagnoza kompetencji menedżerskich- porównanie polskiego i bułgarskiego systemu”. Ze względu na ograniczenia pandemiczne warsztaty były realizowane za pośrednictwem platformy MS Teams. W warsztatach uczestniczyli zarówno nauczyciele akademiccy z Burgas Free University jak i praktycy biznesu.

Akademia Kompetencji Menedżerskich
W ramach Wydziału funkcjonuje Akademia Kompetencji Menedżerskich oferująca bezpłatne szkolenia certyfikowane oraz warsztaty z praktykami. Warsztaty realizowane są z różnych obszarów: zarządzania, marketingu, informatyki, finansów i rachunkowości. Warsztaty prowadzi kadra zarządzająca min. PKP, Orlen, Microsoft, Poczta Polska, Microsoft wspólnie z kadrą akademicką WSM.

Konferencje
Pracownicy Wydziału byli organizatorami Konferencji Naukowej z okazji XXV lat istnienia WSM pt. „Gospodarka i społeczeństwo – wyzwania i perspektywy” w dniu 22 października 2020 roku
a także:
-1st International Conference on Information Technologies in Management WSM – 26.11.2015
-3rd International Conference on Information Technologies in Management Warsaw Management University, Faculty of Management and Technical Science – 26.01.2018
-“Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim w praktyce firm” – 24 maja 2016.

Conference “Security of technological solutions in the face of the economic crisis” 30 czerwca 2022 roku; 

„Zarządzanie kryzysowe” 27 czerwca 2022 roku; 

Webinaria: 

Cykl spotkań „Dyskusje o zarządzaniu” w formie webinariów – 

  • 20.12 2021 r.: mgr Anna Kacprzak „Społeczna Odpowiedzialność Uczelni Wyższych”; 
  • dr Ireneusz Janiuk „Społeczna Odpowiedzialność przedsiębiorstwa”; 
  • dr W. Szymański „Nie wszystko co dozwolone jest uczciwe” – etyka w otoczeniu gospodarczym i społecznym; 
  • 25.01 .2022 dr Sylwester Pietrzyk „Mentoring akademicki”; 
  • 07.02.2022 „Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym w dobie pandemii” Pan Kamil Kryszyn. 
  • 08.12.2022 mgr Aneta Parker ”  Zmiana reakcji strategicznych wybranych przewoźników niskobudżetowych linii lotniczych z różnych kontynentów w odpowiedzi na globalną pandemię COVID-19”.

Aktualności wydziału: