+48 22 59 00 730

Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych

Nasza studentka dwukrotnie wygrała konkurs na najlepszą pracę dyplomową

W październiku 2022 r. odbyły się konkursy na najlepsze prace dyplomowe, w których nasza absolwentka zdobyła podwójną nagrodę, za pracę licencjacką oraz magisterską.

Pierwszym z nich jest XI edycja ogólnopolskiego konkursu DIMAQ UNI, który dotyczył najlepszych prac dyplomowych z marketingu internetowego.

Zwyciężczynią jest jedna z naszych absolwentek, Pani Patrycja ZADROŻYŃSKA, studentka Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Nauk Technicznych. Zwycięska praca licencjacka naszej dyplomantki nosi tytuł „Automatyzacja marketingu jako narzędzie do analizy potrzeb klientów”, zaś promotorem pracy jest dr Izabela LEWANDOWSKA.

Organizatorem konkursu jest Digital Marketing Qualification (DIMAQ), Związek Pracodawców Branży Internetowej (IAB Polska) oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  (SGH).

Drugi konkurs  Project Master dotyczy najlepszych prac dyplomowych z zakresu zarządzania projektami. 


Pani Patrycja w XVII edycji tego konkursu otrzymała wyróżnienie za pracą magisterską pt. „Wpływ nowoczesnych narzędzi i metod komunikacji na pracę zespołu projektowego”, której promotorem był dr Sylwester PIETRZYK.

Organizatorem konkursu Project Master jest International Project Management Association Polska (IPMA Polska) oraz Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w partnerstwie SGH w Warszawie.

Gratulujemy Pani Patrycji i życzymy samych sukcesów!