+48 22 59 00 730

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Wykład – Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych oraz na uczelniach wyższych

Katedra Psychologii Instytutu Pedagogiki i Psychologii WSM zaprasza na wykład!
TEMAT: Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych oraz na uczelniach wyższych
Gość: Andrzej Kruczyński
TERMIN: 12 maja 2021, godzina 19.00
Miejscehttps://meet.google.com/ttt-dkzy-vtu

Informacja o prelegencie:
Andrzej Kruczyński – Były oficer GROM, uczestnik działań specjalnych i misji zagranicznych. Wszechstronnie wyszkolony w zakresie operacji antyterrorystycznych oraz działań sił specjalnych. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Obrony Narodowej. Niezależny ekspert, trener, doradca, edukator do spraw bezpieczeństwa.
Uczestnik działań specjalnych i misji zagranicznych. Wszechstronnie wyszkolony w zakresie operacji antyterrorystycznych oraz działań sił specjalnych. Współpracował z czołowymi służbami i formacjami zagranicznymi. Kierował dużymi grupami ludzi podczas bardzo poważnych i ryzykownych przedsięwzięć. Od kilku lat w biznesie jako: trener, kierownik szkoleń, konsultant, instruktor. Przygotowane przez niego programy szkoleniowe tworzą nowe standardy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Uczestnik (mówca) TEDx Warsaw 2017. Wielokrotnie zapraszany jako ekspert, komentator do programów telewizyjnych oraz radiowych. Współpracujący z nim Klienci mogą spojrzeć na swoją pracę z nowej perspektywy i realizować cele biznesowe wykorzystując najlepsze wzorce z różnych dziedzin życia. Wieloletni szef bezpieczeństwa Stadionu Narodowego. Wiceprezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Współautor podręczników dla szkół ,,Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz książki ,,Imprezy Masowe Organizacja Bezpieczeństwo dobre Praktyki”.
Autor książki 72 godziny (2019) oraz Zielona Droga (2020)