+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Zapraszamy na uroczystość 70-lecie pracy dydaktycznej i naukowej prof. dr. hab. Stanisława Dawidziuka, dr. h.c.m.

Jego Magnificencja, Rektor Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie dr hab. inż. dr h.c. Zbigniew Ciekanowski ma przyjemność zaprosić Państwa na uroczyste spotkanie z okazji 70-lecia działalności dydaktycznej i naukowej prof. dr. hab. Stanisława Dawidziuka, dr. h.c.m. Jego Ekscelencji, Prezydenta Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, w dniu 22 września 2023 r. o godzinie 12:00 w Auli Magna – gmach F Uczelni przy ul. Kawęczyńskiej 36