Koło Naukowe „Quality Management”

Koło Naukowe „Quality Management” funkcjonuje od października 2021 roku. Koło powstało z inicjatywy pracowników naukowych Pani dr Agnieszki Król, Pana mgr inż. Emila Rattera oraz Pana dr Stanisława Nadera. Do koła może wstąpić każdy student, który wypełnieni deklarację członkowską i uzyska akceptację zarządu koła. Członkami koła są zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Spotkania z członkami koła organizowane są raz w miesiącu. Członkowie […]

Koło Naukowe „Przedsiębiorczości”

Koło Naukowe Marketingu i Przedsiębiorczości powstało w 2013 r. W roku akademickim 2014/2015 koło zmieniło nazwę na Koło Naukowe Przedsiębiorczości „Skuteczny innowator”. Zmiana nazwy koła i obszaru działań była efektem coraz większego zainteresowania studentów tematyką przedsiębiorczości i innowacyjnego biznesu.

Koło Naukowe „Rachunkowości i Finansów”

Zakład Finansów i Rachunkowości przy WSM w Warszawie prowadzi Koło Naukowe „Rachunkowości i Finansów” w zakresie szeroko rozumianej roli rachunkowości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Działanie koła ma na celu rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w dziedzinie rachunkowości i finansów. Na warsztatach koła uczestnicy zapoznają się z zasadami i standardami polskiej i międzynarodowej rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. Szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Projekty szczegółowe:• Porównanie i określenie różnic pomiędzy polskimi, ukraińskimi […]

Koło Naukowe „Mistrzowie Zarządzania”

Koło Naukowe „Mistrzowie Zarządzania” funkcjonuje od czerwca 2014 roku. Koło powstało z inicjatywy pracowników naukowych Pani mgr Anny Kacprzak oraz Pani dr Agnieszki Król. Do koła może wstąpić każdy student, który wypełnieni deklarację członkowską i uzyska akceptację zarządu koła. Członkami koła są zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Spotkania z członkami koła organizowane są raz w miesiącu. Członkowie koła realizują swoje cele w oparciu o statut […]

Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych

TOK 1  Illia Siankevich – stanowisko nr 8illja.siankevich@mans.org.pltel. 510 195 953 Yan Babrou – stanowisko nr 9 yan.babrou@mans.org.pltel. 510 194 435 Katarzyna Niewińska- stanowisko nr 10katarzyna.niewińska@mans.org.pltel. 510 192 435 Agnieszka Piasecka- stanowisko nr 13:agnieszka.piasecka@mans.org.pltel. 501 235 765 TOK 2 Paulina Majsterek stanowisko nr 14paulina.majsterek@mans.org.pltel. 691 309 361 Jolanta Piwowar – stanowisko nr 15jolanta.piwowar@mans.org.pltel. 501 094 270 mgr Aneta […]