dr inż. Emil Ratter

Doktor Nauk Społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (2022). Absolwent Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie (2017). Stopień Inżyniera uzyskał w 2015 roku w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Dr inż. Emil Ratter posiada bogate, praktyczne doświadczenie w zakresie logistyki, narzędzi Lean Management oraz systemów zarządzania jakością. Przez wiele lat piastował stanowiska Quality Managera/ […]

dr inż. Bogdan Machowski

Doktor inżynier (podpułkownik w stanie spoczynku) Oficer Wojska Polskiego. Ekspert i pasjonat techniki rakietowej. Wieloletni pracownik Wojskowej Akademii Technicznej.W latach: 1991-1994 Kierownik Zakładu Urządzeń Startowych Katedry Konstrukcji Rakiet; 1994-2002 Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Techniki Rakietowej; 2002-2012 Kierownik Zakładu Konstrukcji Rakietowych; 2013-2019 Adiunkt n-d w Katedrze Mechatroniki Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa.Kierował kilkunastoma i realizował kilkadziesiąt prac badawczych związanych z techniką rakietową, uzbrojeniem i lotnictwem. Odznaczony […]

dr inż. Stanisław Lipski

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej specjalności Automatyka i Metrologia oraz Elektrotechnika Teoretyczna, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Organizacja i Zarządzanie. Doktorat z nauk technicznych uzyskał w 1988 roku w Bułgarskiej Akademii Nauk w specjalności automatyzacja procesów. Specjalista w Instytucie Maszyn Roboczych w Wojskowej Akademii Technicznej w latach 1970-79, konstruktor i badacz układów automatyki w Ośrodku Badawczo- Rozwojowym Koparek i Hydrauliki (1979-1988), Zastępca Szefa Jakości w Zakładach Maszyn Budowlanych Bumar-Waryński […]

dr inż. Marek Lewandowski

Absolwent i doktorant Politechniki Warszawskiej Dyscypliny KBN: organizacja i zarządzanie Specjalności: nauki o zarządzaniu. Rozprawa doktorska nt. Metoda redukcji kosztów procesu produkcyjnego, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Produkcji, Promotor pracy: Prof. zw. dr hab. Stanisław Antoni Marciniak. Ukończył studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Warszawski i Urząd Patentowy RP dla wykładowców z wyższych uczelni z obszaru ochrony własności intelektualnej. W latach 2007-2011 r. Prodziekan Wydziału Menedżerskiego w Wyższej Szkole […]

dr hab. inż. Valeriy Kuznetsov prof. Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych

Obecnie profesor MANS oraz IK, specjalność transport elektryczny. Pełnomocnik dyrektora ds. współpracy z rynkami Wschodnimi Instytut Kolejnictwa, był profesorem wizytującym Politechniki Warszawskiej na Wydziale Transportu. Był także kierownikiem Działu Zarządzania Projektami, profesorem w Katedrze Inteligentnych systemów zasilania i prodziekanem Wydziału Edukacji Zaocznej w Dniprowskim Narodowym Uniwersytecie Transportu Kolejowego, Dnipro Ukraina. Ma doświadczenie jako audytor energetyczny w Narodowym Technicznym Uniwersytecie Ukrainy “Kijowski Instytut […]

dr inż. Stanisław Nader

Wykształcenie Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport ( studia doktoranckie w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych). Tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Transport w specjalności logistyka i technologia transportu. Tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Transport w specjalności logistykai marketing w transporcie. Doświadczenie zawodowe Posiada doświadczenie praktyczne m.in. jako ekspert ds. motoryzacji, obsługa projektów, przygotowanie ofert, obsługa pomiotów zajmujących się krajowym i zagranicznym […]