+48 22 59 00 730

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Interdyscyplinarna i wielopłaszczyznowa problematyka dotycząca obowiązujących regulacji prawnych w przepisach krajowych oraz międzynarodowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, której celem jest naukowe, międzynarodowe forum wymiany poglądów, prezentacja wyników badań, stanowisk, doświadczeń zawodowych i naukowych oraz wskazanie możliwych nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego i środowiska prawniczego, dyskusja naukowa nad aktualną problematyką dotyczącą interdyscyplinarnej i wielopłaszczyznowej problematyki dotyczącej obowiązujących regulacji prawnych w przepisach krajowych i międzynarodowych.

Informacje organizacyjne

Konferencja jest bezpłatna i będzie realizowana w trybie online (MS Teams)

 • Termin konferencji: 12 października 2022 r. w godzinach 16.30-21.00
 • Propozycje opracowań pisemnych poruszanej na konferencji tematyki, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w formie rozdziału w monografii Wydawnictwa MANS (80 pkt.) lub w Zeszycie Naukowym MANS – Studia społeczne (20 pkt.)
 • Certyfikaty udziału w Konferencji będą przyznane prelegentom
 • Link do udziału w Konferencji

Ważne terminy

 • Nadesłanie tekstów pisemnych wystąpień/artykułów pokonferencyjnych  do opublikowania – 31 grudnia 2022 r.

Komitet naukowy konferencji

 • prof. dr hab. Brunon HOŁYST
 • prof. dr hab. Bronisław SITEK
 • dr hab. inż. Zbigniew CIEKANOWSKI, prof. MANS
 • dr hab. Norbert MALEC, prof. UPH
 • dr hab. Jarosław KOSTRUBIEC, prof. MANS
 • dr Monika BYCHOWSKA, MANS
 • prof. dr hab. Aleksandr PSHINKO DNIPRO, Ukraina
 • prof. dr hab. Anatolii RADKEVYCH DNIPRO, Ukraina
 • prof. dr Hubert JURJEWICZ, Polish-American Institute of Social Research (USA)
 • prof. dr Minoru YOKOOYANA, University Kokugakuin (Japonia)
 • prof. dr Sulieman BALA MOHAMMED, Nesarawa State University (Nigeria)
 • prof. dr John McGRAW, University of Colorado School Medicine (Kanada)
 • prof. dr David LESTEN, Stockton University (USA)

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca

 • dr Monika BYCHOWSKA, Dziekan Wydziału Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa MANS

Zastępcy

 • Dorota CHARKIEWICZ, Sędzia, Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa MANS
 • dr Robert RYNKUN-WERNER, Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa MANS

Wymagania edytorskie opracowania referatu

• Objętość tekstu przeznaczonego do publikacji — 14 do 18 stron
• Format dokumentu Word
• Czcionka Times New Roman — rozmiar czcionki 12 pkt.
• Interlinia — 1,5 pkt.
• Przypisy dolne — rozmiar czcionki 10 pkt.
• Bibliografia
• Streszczenie do 0,5 strony w języku polskim i angielskim
• Słowa kluczowe