+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Konferencja „Rola rodziców i szkoły w wychowaniu ku wartościom. Edukacja aksjologiczna” – 4 lutego 2020 r.

W ramach Spotkań z wybitnym Pedagogiem Koło Młodych Pedagogów MENTOR serdecznie zaprasza do udziału w wojewódzkiej konferencji

Rola rodziców i szkoły w wychowaniu ku wartościom. Edukacja aksjologiczna. Konferencja odbędzie się w dniu 4 lutego 2020 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie,
w godzinach od 11.00 do 14.00.

Rejestracja uczestników konferencji dostępna jest na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Warszawie: https://www.kuratorium.waw.pl/s4/form/dodaj536,Konferencja-Rola-rodzicow-i-szkoly-w-wychowaniu-ku-wartosciom-Edukacja-aksjologi.html


Do zobaczenia
Program konferencji

proram