+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Lista top 10 szczególnie wartościowych publikacji Wydawnictwa WSM

W ramach cyklu wydarzeń uświetniających obchody 25-lecia istnienia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Jury dokonało wyboru TOP listy 10 szczególnie wartościowych publikacji Wydawnictwa WSM im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego.

Jury w składzie:
Prof. dr hab. Henryk Stańczyk – przewodniczący Jury
Prof. dr hab. Wojciech Pomykało – członek jury
Dr Kiejstut Szymański – członek jury
Prof. dr hab. Zdzisław Sirojc – członek jury
Dr Jan Boguski – członek jury
Dr Stanisław Konarski – członek jury

wybrało najpierw spośród publikacji Wydawnictwa WSM – 23 nominowane do TOP listy 10 szczególnie wartościowych publikacji.

Publikacje nominowane do TOP listy

1. Aftyka W., Nazizm. Struktura władzy, WSM, Warszawa 2016.
2. Białoń L. (red.), Marketing. Problemy podstawowe, WSM, Warszawa 2011.
3. Białoń L., Aktywność innowacyjna organizacji, WSM, Warszawa 2008.
4. Białoń L., Zarządzanie marketingiem, WSM, Warszawa 2011.
5. Daniluk M., Rynki finansowe w zglobalizowanej gospodarce, WSM, Warszawa 2010.
6. Dawidziuk S., Bajtos J., Teoria kształcenia, WSM, Warszawa 2015.
7. Dawidziuk S., Entrepreneurship towards dreams, WSM, Warszawa 2014.
8. Dawidziuk S., Zarys pedagogiki celów, WSM, Warszawa 2017.
9. Frątczak E., Kamińska A., Kordos J., Statystyka – zastosowania biznesowe i społeczne, WSM, Warszawa 2014.
10. Garbicz M., Staniek Z., Mikroekonomia problem zawodności rynku, WSM, Warszawa 2009.
11. Hołyst B., Cyberprzestępczość i bezpieczne systemy zarządzania informacją klasyfikowaną, WSM, Warszawa 2013.
12. Hołyst B., Goc M., Terroryzm w poglądach społeczeństwa polskiego, WSM, Warszawa 2011.
13. Król A., Kacprzak M., Kapitał ludzki kreatorem sukcesu współczesnych organizacji, Warszawa 2018.
14. Łukasiewicz R., Poławiacze pereł czyli eurobezdomność w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych, WSM, Warszawa 2016.
15. Michalak-Dawidziuk J., Kust I.; Autokreacja innowacyjna w procesie wychowawczym, WSM, Warszawa 2014.
16. Malinowski L., Polska w Europie: dylematy, oczekiwania, nadzieje, WSM, Warszawa 2011.
17. Pomykało W. (red.), Zagadki chińskiego sukcesu. WSM, Warszawa 2019.
18. Skubisz J., O profilaktyce na rzecz bezpieczeństwa szkolnego. Teoria i praktyka, WSM, Warszawa, 2019.
19. Stelmach W., Socjologia i socjotechnika kierowania, WSM, Warszawa 2014.
20. Szczepanik E., Ryzyko w działalności gospodarczej, WSM, Warszawa 2010.
21. Szymański E., Wprowadzenie do cywilizacji świata arabskiego, WSM, Warszawa 2008.
22. Śliwa Kazimierz, O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi, WSM, Warszawa 2003.
23. Terelak J.F., Stres organizacyjny, WSM, Warszawa 2005.

Top 10 szczególnie wartościowych publikacji

1. Aftyka W., Nazizm. Struktura władzy, WSM, Warszawa 2016.
2. Białoń L. (red.), Marketing. Problemy podstawowe, WSM, Warszawa 2011.
3. Dawidziuk S., Bajtos J., Teoria kształcenia, WSM, Warszawa 2015.
4. Dawidziuk S., Entrepreneurship towards dreams, WSM, Warszawa 2014.
5. Hołyst B., Cyberprzestępczość i bezpieczne systemy zarządzania informacją klasyfikowaną, WSM, Warszawa 2013.
6. Król A., Kacprzak M., Kapitał ludzki kreatorem sukcesu współczesnych organizacji, Warszawa 2018.
7. Łukasiewicz R., Poławiacze pereł czyli eurobezdomność w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych, WSM, Warszawa 2016.
8. Michalak-Dawidziuk J., Kust I., Autokreacja innowacyjna w procesie wychowawczym, WSM, Warszawa 2014.
9. Malinowski L., Polska w Europie: dylematy, oczekiwania, nadzieje, WSM, Warszawa 2011.
10. Śliwa Kazimierz, O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi, WSM, Warszawa 2003.